Estudiante

Páginas: 3 (669 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2009
MUSICA POPULAR MODERNA

Esgotada no século XX a creatividade da chamada xenericamente música clásica logo do escaso éxito de música dodecafónica o nulo empatismo dos creadores musicais a partir doposromanticismo, a modernidade na música ten a súa relevancia máis salientable no que atinxe á música popular.
Fronte á música tradicional, ou fronte á música clásica, e paralelamente cos avancestecnolóxicos que permiten a electrificación e o rexistro de sons, ao
En primeiro lugar, a invención do gramófono e a posibilidade de comercialización da música, para ser escoitada privadamente, levou aopúblico música proveñente doutros lugares distantes xeograficamente, permitindo que a música se convertese nun auténtico obxecto de consumo.
A partir da Segunda Guerra Mundial e conxuntamente coaaplicación da electricidade aos instrumentos e medios tanto de produción como de reprodución musicais, a música popular afroamericana influíu, desde o blues e o Jazz a un tipo de música diferente,axeitada para o disfrute das xeracións máis novas. Xeracións que comezaban a coñecer o ocio e que desexaban procurar evasións aos problemas que xurdiran da posguerra. Ese pulo pronto conseguiu crear ao seuarredor unha industria que logo do éxito mediático e popular de estrelas coma Elvis Presley ou The Beatles non dubidou en apostar por cantas novas alternativas aparecesen. A xuventude, por primeiravez, era a destinataria do mercado.
Los medios
Tres son los instrumentos que más han evolución de la música moderna: como la guitarra, la batería y el teclado.
El uso de la guitarra eléctrica
Elprimer instrumento musical que pudo llamarse "moderno" es la guitarra eléctrica, que permitía que os guitarristas se incorporaran a la banda de Jazz pidiesen ser escogidas individualmente como parte da lasección rítmica. Charlie Christian convertía la guitarra en en un instrumento solista dentro de la banda de Jazz, que puso un paso importante para la modernización de una nueva consideración del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • El estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS