Estudio de caso dmt

Páginas: 18 (4363 palabras) Publicado: 16 de mayo de 2011
COM REALITZAR INTERVENCIONS DE DMT EN UN CENTRE EDUCATIU QUE NO TÉ UN ESPAI PER PODER FER LA INTERVENCIÓ

INTRODUCCIÓ
1. DIFERENTS DEFINICIONS DE DANSA MOVIMENT TERÀPIA 2. DIFERENTS DEFINICIONS DE PSICOMOTRICITAT 3. ENQUADRAMENT EN PSICOMOTRICITAT I EN DMT 4. OBJECTIUS EN PSICOMOTRICITAT I EN DMT

2 2 3 4 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14

ESPAI I ENQUADRAMENT (SETTING)
1.DEFINICIÓ 2. FLEXIBILITZAR L’ENQUADRAMENT

PROCÉS
1. PERFIL DE MOVIMENT COS ESPAI DINÀMIQUES LES RELACIONS ACCIONS RITMES DE KESTENBERG. TEMES EN MOVIMENT PERFIL BREU DE LA INSTITUCIÓ. 2. HISTÒRIA DEL QUE S’HA TREBALLAT 3. ALGUNES RESPOSTES.

CONCLUSIONS

1

COM REALITZAR INTERVENCIONS DE DMT EN UN CENTRE EDUCATIU QUE NO TÉ UN ESPAI PER PODER FER LA INTERVENCIÓ
INTRODUCCIÓ
5. DIFERENTSDEFINICIONS DE DANSA MOVIMENT TERÀPIA: Karin Fleischer  DMT és una part d’un nou camp professional encara en desenvolupament que suposa la necessitat d’integrar art i ciència. Parla de sincronicitat interracional referida a la capacitat del individu de moure’s amb un altre al mateix ritme. Està relacionat amb els conceptes de sintonia i ressonància “empàtica”, és a dir amb la capacitat d’un individude ressonar “empàticament” amb l’experiència de l’altre. Heidrum Panhofer  La DMT és una especialitat en psicoteràpia que utilitza el cos i les seves expressions no verbals com un procés per promoure la integració emocional, cognitiva i física del individu. Pertany al grup d’arts creatives en psicoteràpia com l’art-teràpia, la musicoteràpia,i la dansateràpia. Es defineix com l’ús terapèutic delmoviment i la dansa dins d’un procés que persegueix la integració psicofísica del individu (Berstein, 1979; Phanhofer&Rodriguez, 2005) Susanne Linke  La DMT, un tipus de teràpia en la que intervé el cos, el moviment i la dansa, formant un conjunt semiològic on cada component coadjuven amb l’altre, en la doble dimensió del que és expressiu-artístic i del que és psicopatològic, de manera quel’observador qualificat obté múltiples claus i suggeriments per desenvolupar la seva complexa tasca d’ajuda professional. Diana Fischman La DMT sorgeix del cos i el seu moviment i allà es troba amb que cada acció està imbuïda d’una tonalitat emocional o millor encara, de múltiples tonalitats, de ganes de blends emocionals, sempre presents en les seves diferents formes d’emergència, intensitats, ritmes,colors.

2

6. DIFERENTS DEFINICIONS DE PSICOMOTRICITAT Definició consensuada per les associacions espanyoles de Psicomotricitat.  Basat en una visió global de la persona, el terme Psicomotricitat que utilitzem integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorio-motrius en la capacitat de ser i de expressar-se en un context psicosocial. La Psicomotricitat desenvolupa unpaper fonamental al desenvolupament de la personalitat. Partint des de aquest concepció es desenvolupen diferents formes d’intervenció psicomotriu que troben la seva aplicació sigui quina sigui la seva edat, en els àmbits preventiu, educatiu, reeducatiu i terapèutic. Gª Núñez i Fernández Vidal (1994) La psicomotricitat és la tècnica o conjunt de tècniques que influeixen en un acte intencional osignificatiu, per estimularlo o modificar-lo, utilitzant com mediadora l’activitat corporal i la seva expressió simbòlica. L’objectiu de la psicomotricitat és augmentar la capacitat d’interacció del subjecte amb l’entorn.
Berruezo(1995): La psicomotricitat és una visió de la intervenció educativa o terapèutica,

on el seu objectiu es el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives icreatives a partir del cos, el que porta a centrar la seva activitat i interès en el moviment i l’acte, incloent-hi tot el que es deriva: disfuncions, patologies, estimulació, aprenentatge, etc. Muniáin (1997): La psicomotricitat és una disciplina educativa/reeducativa/terapèutica, concebuda com a diàleg, que considera al ésser humà com una unitat psicosomàtica i que actua sobre la seva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • caso DMT
  • Estudio de casos
  • Caso de estudio
  • Estudio De Caso
  • Estudios de caso
  • casos de estudios
  • estudio de caso
  • estudio de caso

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS