Estudio Psicológico Del Lenguaje

Páginas: 7 (1642 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2012
Tema 1: l’Estudi psicològic del llenguatge
Coneixement declaratiu equival a ‘’saber què’’. Saber coses, és molt variat, fa referencia a la memoria semàntica i autobiogràfica. Es pot recuperar explícitament.
Procedural equival a ‘’saber com’’ jo sé com fer les coses. El sistema de memoria procedural està implicat en aprendre habilitats motores o cognitives i en controlar-les. El record sol serimplícit.
Quan parlem del llenguatge diem que aquest és tant declaratiu com procedural.
Psicologia cognitiva 19.9.2011.
Una representació és un patró d’activació neuronal. Quan els neurocientífics estudien el cervell els que comproven esq entre tots els fenomes q sestan produint entre tots els neurotransmissors, el qe millor explica com es representa la información es el impuls,…Microestimulació consisteix a modificar l’alcitivat neuronal estimulant artificialment circuits neuronals de manera selectiva.
Representació de moviment : Experiment de Newsome. Representació de moviment: estimulant una determinada part del cervell d’un mico es pot crear la representació de moviment en aquest, de manera que el mico entrenat per moure un joistick quan un estímul es mou, mou el joistick sensenecessitat de la presentació de cap estímul real.
Un patró d’activació representa informació.
EX2: Representació de coneixement en Humans: Tècnica: Registre Unicel·lular.
Koch. EEs va mesurar les resposas duna sola neurona en la part posterior de lhipocamp Esquerra de pacient afectats d’epilepsia als que s’havia d’operar.
Baix- menys impulsos emet la neurona
Alt- mes impulsos emet laneurona.
Parlem d’una neurona que es dispara davant de la foto de la halle Berry i davant del nom de la halle Berry.
Tota activitat conscient té un correlat neuronal, tota activitat neuronal és conscient,
Segona part!
Què és el llenguatge? Eina, codi, comunicació…
El llenguage és una eina utilitzada pels humans que s’utilitz aoer comunicar, aquesta eina consisteix en un codi i aquest codi escaracteritza perque es simbòlic, és arbitrari i està socialment compartit. La comunicación consisteis en Transmissió i intercanvi d’informació entre emisor i receptor.
El lenguatge pot ser verbal i no verbal, ja que pot ser oral o pot ser no verbal com el llenguatge en signes, els signes que están convencionalitzats i que transmeten informacions o a informacio transmessa per gestos o per informacióndels cos, o per la mirada. Pero la información no verbal NO ÉS LLENGUATGE!!.
L’estructura del llenguatge:
La lingüística és la disciplina que intenta descriure l’estructura de la lengua incloent-hi la seva gramática, el sistema de sons i el seu vocabulari.
La psicolingÝística o psicología del llenguatge tracta de descriure els procesos psicològics gràcies als quals els sers humans adquireixen iutilitzen el llenguatge i el tipus de representacions
Propietats del codi:
Símbols:
El llenguatge té un carácter discret:
-Percepció categórica
Dualitat d’estructuracio
Productivitat: disposem dun conjun de regles que ens permet generar una sèria d’oracions noves que no hem sentit mai abans i les podem entendre perfectament.
Desplaçament Puc parlar de qualsevol coda en qualsevol momentono cal que sigui en el aquí i el ara.
Estructura Jeràriquica:
Una de les propostes sobre cm funciionem es precisament que ens el nostre cervell tenim implantats moduls que processen
21.9.2011.
Normalment a las paraules que son femenines les assignem adejectius més femenins igual que fem amb les paraules més masculins.
El llenguatge influeix en la cognició.
¿Afecta la lengua que hablamos laforma en que pensamos?
Hipotesis del relativismo lingüístico.
Les categories les imposo independentment del llenguatge que jo tinc o les categories les imposa el llenguatge? La hipótesis del relativisme linguistic es pot descomposar en dues parts:
1)determinisme lingistic: el fet de tenir llenguatge ens fa diferents del fet de no tenir-lo.l Es a dir, que pensem diferent pq tenim llenguatge....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • estudio psicologico del lenguaje
  • psicolog del lenguaje
  • Estudio Psicológico
  • estudio psicologico
  • estudio psicologico
  • El estudio del lenguaje
  • Estudios del lenguaje
  • El Estudio Del Lenguaje

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS