Estudis d’informàtica

Páginas: 4 (796 palabras) Publicado: 17 de marzo de 2012
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Programació

Miniguia 7
Problema: Construir un programa en què s'entri una cadena de text que finalitza amb el caràcter '#' i compti quantesvocals hi ha de cada tipus i quantes consonants i doni els resultats en forma de llista.

1. Determineu el nombre de variables que haureu de fer servir i el tipus de cadascuna d'elles. Poseu nom a lesvariables de manera que el nom sigui descriptiu. 2. Especifiqueu l'algorisme: Determineu precondició i postcondició. 3. Dissenyeu l'algorisme: Creeu l'algorisme en llenguatge algorísmic 4. Codifiqueul'algorisme en PHP: Abans de la codificació comenteu el mecanisme d'entrada de dades que es farà servir.

Programació: Miniguia 7 Anàlisi: El problema plantejat no sembla tenir massa complicació,l'algorisme que faríem servir per fer el recompte "a mà" pot aplicar-se a realitzar-lo amb el programa: hem de llegir un text lletra a lletra i comparant-les amb cadascuna de les vocals i lesconsonants i incrementant els comptadors adequats fins que el text s'acabi. La comparació de la lletra llegida amb cadascuna de les vocals és simple, però detectar les consonants pot ser més problemàtic. • Unapossibilitat seria anar comparant la lletra amb acadascuna de les consonants i, si alguna comparació resultés positiva augmentar el comptador. Això, però, obligaria a fer moltes comparacions (més de20 en el cas de la 'z' si anem comparant per ordre alfabètic). • Una altra és aprofitar que les lletres estan ordenades per ordre alfabètic (a, b, c, …, z) i per tant totes les consonants són majors ala 'a' i menors o iguals a la 'z'. Evidentment quan una lletra compleix 'a' < lletra ≤ 'z' no sabem amb seguretat si és una consonant, perquè totes les vocals (llevat de l'a) també ho compleixen. Peraquest motiu només s'ha de fer aquesta comparació si no és una vocal. Això porta a un altre aspecte que va lligat amb l'eficiència del programa. Les comparacions són operacions costoses en temps de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudis
  • Estudisante
  • Estudis juridicos
  • Estudis juridicos
  • becas de estudis
  • pla estudis
  • guia de estudiso
  • Todos Estudiso

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS