Fhyetju

Páginas: 5 (1230 palabras) Publicado: 27 de noviembre de 2012
http://www.youtube.com/watch?v=QFWg9XDr5_k
Kā arī sīkāk par materiāliem gaismas vados informācijai LU cietvielu fizikas mājas lapas kopija

AMORFO MATERIĀLU SPEKTROSKOPIJAS LABORATORIJA

Atrašanās vieta:

Cietvielu fizikas institūtā Ķengaraga ielā 8
Telpu Nr. 313, 315, 326, 327.

Laboratorijas personāls:

laboratorijas vadītājs - Dr.habil.phys. Linards Skuja
vadošais pētnieks -Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš
inženiere - Antra Lukjanska

Galvenie pētniecības virzieni:
1. Platzonas amorfie materiāli optiskiem pielietojumiem lāzertehnikā, optiskajos gaismas vados un  ultravioletajā/ tālajā ultravioletajā spektrālajā apgabalā, kā arī pielietojumiem jonizējošās radiācijas apstākļos.
2. Fotoķīmiskie un radioķīmiskie procesi oksīdu stiklos, plānajās kārtiņās un nanostruktūrās3. Amorfā stāvokļa ietekme uz platzonas oksīdu stiklu optiskajām īpašībām un punktdefektu veidošanos.
4. Punktdefektu struktūras in spektrālo īpašību identifikācija amorfā silīcija dioksīdā un ar to saistītajos materiālos.
Pētniecības virzienu apraksts:
Kāpēc mūsdienu tehnoloģijās ir svarīgi stiklveida un amorfie materiāli? Salīdzinājumā ar kristāliem, tiem ir virkne būtisku priekšrocību. Kāsvarīgākās var minēt:
-    iespēja ļoti plaši variēt izgatavojamo ierīču ģeometrisko formu un izmērus, no dažus nanometrus plānām amorfām kārtiņām līdz daudzus kilometrus gariem šķiedru optiskiem gaismas vadiem,
-    iespēja plašās robežās amorfo materiālu kompozīciju, piemēram, lai iegūtu vajadzīgo optisko laušanas koeficientu,
-    jaunas materiālu īpašības, kā piemēram, fotojūtība, kospecifiski nosaka materiāla amorfā struktūra, un ko pašlaik plaši izmanto optisko Brega režģu veidošanā optisko sakaru signālu apstrādei,
-    vidēji daudz zemākas ražošanas izmaksas salīdzinot ar kristāliskiem materiāliem.

Galvenie amorfo optisko materiālu ar platu aizliegto zonu pielietojumi
-    Optiskie elementi lieljaudas lāzeru starojuma pārvadīšanai. Viens no galvenajiem cēloņiem, kasierobežo maksimālo optiskajā materiālā pārvadītās gaismas jaudu ir daudzfotonu procesi. To varbūtība eksponenciāli samazinās, palielinoties aizliegtās zonas platumam.
-    Optiskie elementi ultravioletajam un vakuuma ultravioletajam spektra diapazoniem. Absolūts vairākums optisko elementu ierīcēs, kas izmanto ultravioleto (UV) gaismu, tiek izgatavoti no tīra vai ar ūdeņradi leģēta stiklveida silīcijadioksīda (SiO2, SiO2:OH), saukta arī par "kvarca stiklu", jo šim materiālam ir visplatākā aizliegtā zona no visiem zināmajiem stiklveida materiāliem.
-    Šķiedru optiskie gaismas vadi. Platzonas optiskajiem stikliem (SiO2, SiO2:F, SiO2:GeO2) ir raksturīga ļoti laba caurlaidība tuvajā infrasarkanajā diapazonā, kas nosaka to dominējošu pielietojumu mūsdienu tālo optisko sakaru līnijās. Papildustam, arvien parādas jauni pielietojumi optiskajiem gaismas vadiem spektra ultravioletajā diapazonā (spektroskopiskā kontroples un analīzes aparatūra, pielietojumi medicīnā un materiālu apstrādē. Šeit ļoti svarīga ir gaismas vadu laba caurlaidība un noturība pret ultravioleto starojuma ārdošo ietekmi (maza solarizācija).
-     Pret radiāciju noturīgi optiskie elementi izmantošanai kodolenerģētikā unkosmosa tehnikā. Atšķirībā no vairuma optikā izmantojamiem stiklveida materiāliem, kuru gaismas caurlaidība jonizējošās radiācijas ietekmē strauji samazinās, SiO2, SiO2:F un SiO2:H  stikli ir relatīvi ļoti izturīgi pret radiāciju spektra redzamajā un tuvajā ultravioletajā daļās.
-    Plānās kārtiņas un dielektriskie pārklājumi. Šeit pazīstamākais pielietojums ir amorfās oksīda kārtiņas, ko iegūstoksidējot silīcija kristāla virsmu, šīs kārtiņas aizvadītajā gadsimta ceturksnī ir bijušas viens no pamatelementiem praktiski visās silīcija mikroelektroniskajās ierīcēs
-    Poraini materiāli ar lielu iekšējo virsmu, nanodaļiņas un nanostruktūras. Uz silīcija dioksīda bāzētie materiāli eksistē arī dažādās dispersās formās, kā nanoizmēru daļiņas (kserogēli, aerogēli), poraini stikli (Vycor)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS