Formactiva

Páginas: 28 (6891 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2013
Cas Form@ctiva
Francesc Araújo
Albert García
Neus González
Amb la col·laboració de

Enric Serradell
PID_00209004

Cas Form@ctiva

© FUOC • PID_00209004

Índex

Introducció..................................................................................................

5Objectius.......................................................................................................

8

1.

9

Cas pràctic............................................................................................
1.1.

Situació actual de Form@ctiva ....................................................

11

1.2.

Trets diferencials de Form@ctiva .................................................

11

1.3.

Form@ctiva en l'entorn empresarial...........................................

12

1.4.

La necessitat de la gestió del coneixement .................................

12

1.5.

La implantació de l'eina de gestió del coneixement ...................

14

1.6.

Annexos .......................................................................................

19

1.6.1.

Annex 1. Organigrama de l'empresa .............................19

1.6.2.

Annex 2. Serveis i productes de formació .....................

19

1.6.3.

Annex 3. Exemple de documentació generada per
Form@ctiva .....................................................................

Desenvolupament...............................................................................

21

2.1.

Fita 1. Lectura i comprensió del cas...........................................

21

2.2.

Fita 2. Construcció de la "cadena de valor del coneixement" .....

22

2.3.

Fita 3. Estratègia d'implantació ...................................................

24

2.4.

2.

19

Fita 4. Elecció d'eines per a la solució de gestió del
coneixement ................................................................................

25

Fita5. Valoració econòmica i finançament ................................

26

Documents de lectura..............................................................................

29

2.5.

© FUOC • PID_00209004

5

Introducció

En els últims anys s'ha produït un canvi de paradigma econòmic com és la
incorporació del coneixement com un recurs més afegit als clàssics de terra,treball i capital. Aquest canvi de paradigma ha donat lloc a l'anomenada societat del coneixement, que té com principals característiques un elevat ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Ús que es materialitza en
l'ús de la xarxa com element clau de la estratègia i l'organització empresarial
així com també en l'ús intensiu d'eines informàtiques adaptades a la gestió.
Aquestaincorporació del coneixement als processos productius es realitza de
tal manera que existeix un gran consens a considerar el coneixement com
l'única font d'avantatge competitiu en les organitzacions. La resta de recursos
estan disponibles per a tothom, però únicament el coneixement es pot considerar, en determinades ocasions, que es disposa de forma exclusiva. Aquesta
conceptualització de laempresa com a institució integradora de coneixement
fa que un avantatge competitiu basat en aquest recurs serà tant durable com
més difícils d'imitar siguin les capacitats que suporten aquest avantatge.
En aquest context entenem la gestió del coneixement com aquelles estratègies
i processos que serveixen per identificar, capturar, emmagatzemar i distribuir
el coneixement per tal quel'organització sigui més competitiva. És a dir que
tot el que sap una organització estigui a disposició de la persona que de manera
interessada vulgui fer un ús adequat.
De fet, la incorporació de la gestió del coneixement suposa un gran canvi cultural, ja que encara que el coneixement per si mateix ha estat objecte d'estudi
des dels temps més antics, no ha estat fins recentment que s'ha començat a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS