Funcion biologica catecolaminas

Páginas: 2 (384 palabras) Publicado: 4 de octubre de 2014
Funció biològica

Abans de procedir amb aquest apartat hem de tenir uns conceptes previs:

- Neurotransmissor: Com indica molt gràficament el seu nom és una substància que intervé en el procésde transmissió d’informació (freqüència de potencials d’acció), entre les neurones, i amb els seus corresponents òrgans efectors, és a dir, un múscul determinat, un òrgan, una glàndula... Generalment,els neurotransmissors són derivats dels aminoàcids, i més concretament solen ser amines. Dins dels neurotransmissors els solem agrupar en:
- Excitadors: Són aquells que incrementen l’activitatgeneral del sistema nerviós, i per tant, de les neurones. Hem de tenir present que seran els utilitzats a l’hora de posar en marxa les vies nervioses, ja siguin vies de control sobre la musculatura o bé,vies sensitives. Entre els neurotransmissors excitadors tenim generalment, les catecolamines, el glutamat i l’acetilcolina.
- Inhibidors: Són aquells que s’encarreguen de frenar o disminuir distintesvies nervioses. Els dos neurotransmissors inhibidors per excel·lència són la glicina i el GABA.

- Hormona: És una substància, generalment d’origen peptídic o lipídic, que es sintetitza en unadeterminada glàndula o porció d’un òrgan del nostre cos i és alliberada al torrent sanguini, a través del qual arribarà fins els teixits un durà a terme la seva resposta. Les hormones tenen com a accióprincipal el manteniment de la homeòstasis (característiques químiques i físiques del organisme). Com podem observar, les hormones posseeixen un efecte més global o generalitzat, ja que a través de lasang arriben a qualsevol punt del nostre cos. Tornant al principi distingim segons el mecanisme d’acció:
- Hormones peptídiques: Al ser pèptids o proteïnes no són liposolubles, per tant, no podrantravessar la membrana cel·lular i s’hauran d’unir a receptors situats en aquesta, a partir d’aquí, actuaran a través de segons missatgers intracel·lulars (AMPciclic, IP3, Ca2+...). Pel seu transport...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Funciones Biologicas
  • funciones biologicas
  • FUNCION DE LA MATEMATICA Y EL BIOLOGO
  • funciones he importancias biologica
  • Funciones biológicas del fósforo
  • Funciones biologicas del agua
  • funciones biologicas de los oligoelementos
  • La importancia biológica y la función de los carbohidratos.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS