gaqaqaa

Páginas: 2 (334 palabras) Publicado: 13 de junio de 2013ALUMNE: NIL MARÈS GELMÀ CLASSE: 4tA
PROFESSORA: MARTA
CLASSE: 4tA

ACTIVITAT 1
1. Què és elnombre auri?
La raó àuria, secció àuria o divina proporció és la relació que guarden dos segments a i b si entre el total i el segment major hi ha la mateixa relació que entre el segment major i elsegment menor, o, en altres paraules, si el tot és al segment major igual que el major és al segment menor.
2. Qui foren els seus descobridors?
La secció àuria va ser descoberta en l’Antiga Grècia
3.Com ho feren?
El van obtenir els grecs al trobar la relació entre la diagonal d’un pentàgon i el costat.
ACTIVITAT 2
1. Calcula el nombre auri. T’has fixat que el carnet d’identitat guarda unesproporcions que en són agradables. Divideix la llargada per l’amplada i tindràs una aproximació del nombre auri.
5,5 : 8,5 = 0,64cm
2. Construeix la SERIE de FIBONACCI. Divideix a partir del 6è terme,dos termes consecutius, i anota el resultat. A quin nombre es va aproximant cada vegada més el quocient?
13 : 8 = 1,625 / 21 : 13 = 1,61
El áurea fi
ACTIVITAT 3
Anoteu el quocient de 4 mesuresdiferents que s’aproximin al nombre auri. Comenteu el resultat.
8cm/4cm(de cap a peus/de cintura a peus)=2
4cm/2cm(de cintura a peus/de genolls a peus)=2
3cm/2cm(tot un braç/de colze a dits)=1,58cm/3cm(de braç a braç/només un braç)=2,6
ACTIVITAT 4
Construireu una taula com la següent, posant esment en la precisió de les mesures:
NOM
EDAT
A (altura total)
B (altura melic)
A/B
Nil Marès15
173
103
1,67
Pau Marès
9
140
84
1,66
Antoni Marès
50
169
98
1,72
Joan Gelmà
88
153
87
1,75
Cristina Marès
24
160
91
1,75

ACTIVITAT 5
Construeix i estudia l’espiral àuria.Per fer aquesta activitat haureu d’utilitzar una regla, un compàs i un foli. Al temps que ho aneu construint, entendreu encara millor, la relació de la sèrie de Fibonacci i el nombre auri. Penseu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS