Germinal

Páginas: 4 (832 palabras) Publicado: 20 de diciembre de 2012
TREBALL SOBRE “GERMINAL”

A. La mina

. La mina de Voreaux: el seu aspecte, la maquinària i la propietat d’ ella mateixa.
La mina tenia un aspecte tenebra, i constantment amb gent anant ivenint. Tenia molt poca llum, tot era negra i molt fosc. Hi treballaven tant nens, dones, homes i ancians. Utilitzaven eines molt senzilles com ara pales i pics, i feien servir vagonetes.

. El salaria la mina de Voreaux.
El salari a la mina era de 30 cèntims al dia. Les vagonetes i l’ apuntalat els pagaven a part.

. La jornada de treball dels obrers.
La jornada de treball era d’unes 12 -14 hores.

. Les categories professionals a la mina y la tipologia dels obrers que existeix en ella.
Els treballadors no tenien categories exactes. Els que tenien més força (tant homes comdones) picaven el carbó i els altres empentaven les vagonetes. També hi havia els maquinistes. Els que s’encarregaven de pujar i baixar l’ascensor amb els miners a dins. També hi havia el capatàs.

.Les condicions de treball. Les instruments de treball. L’activitat a la mina.
Les condicions de treball eren pèssimes, no disposaven de protecció. Si patia algun accident la mina els hi posaven unamulta als obrers. Estava a molts metres sota terra i tenien moltes plantes i galeries.
Per veure’s a l’interior de la mina feien servir làmpades d’oli. Feien servir cavalls a dins de la mina per aarrossegar els pesos més pesats. Les activitats a dins de la mina eren : picar, empentar les vagonetes i apuntalar. Tenien un petit descans per a menjar.


B. Els obrers

. L’edat en la que escomençava a treballar.
Començaven a treballar amb 7 o 8 anys.. La salut i les condicions de treball: Quins detalls mostren les condicions precàries de treball?
Molts obrers morien a lamina, tant per ensorraments, com per explosions o inhalació de gasos tòxics. La gent que patia una malaltia no ho deia ja que això significava un obstacle a l’hora de treballar. Els obrers intentaven...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Germinal
  • Germinal
  • Germinal
  • Germinal
  • Germinal
  • Germinal
  • Germinal
  • Germinal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS