Guía de fabricación de un Gel

Páginas: 2 (452 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2014
IES
CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins

Data: 28/01/14
Pàgina: 01 de 03

Nom:
Guia: Formes semisòlides tòpiques: Gel 2

Nota:

RECORDA
Les NCF (Normes de CorrectaFabricació) són d’obligat compliment.
Omple la Guia de Fabricació al moment.
Comprova els valors de control amb el procés: Han d’estar dins els límits establerts, en
cas contrari, consulta amb el responsablede fabricació.
Les Normes d’Higiene i Seguretat obligatòries a respectar seran:
− Generals: No portar polseres, collars, anells o d’altres objectes personals que
puguin provocar accidents amb lamaquinària.
− Vestuari d’operadors: Bata cordada, cabell recollit i botes o sabates tapades
que no impedeixin la circulació normal pel laboratori.
− Manipulació de productes: Utilitzar ulleres deseguretat, guants i màscares (en
cas necessari).
Compleix les normes establertes, perquè en fer-ho estàs contribuint
decisivament a la qualitat del medicament.

1. OBJECTIU
Elaborar una formasemisòlida tòpica al laboratori (gel) i condicionar-la
convenientment.
Hora inici:

8:45 h

2. GENERALITATS DEL PROCÈS DE FABRICACIÓ (Mida del lot: 75 g)
FÒRMULA GEL
Carbòmer (940)
PropilenglicolAigua
Trietanolamina

%
1
5
q.s.p. 100
q.s.

3. PROCEDIMENT
1. Es dispersa el carbòmer a la mescla de propilenglicol i aigua amb ajuda d’una
vareta.
2. Dispersar la barreja amb elhomogeneïtzador seguint les instrumentacions de
l’aparell.
3. Es completa la gelificació ajustant el pH, mitjançant l’addició de trietanolamina,
fins a un valor de 6.
4. Condicionar en tub.
4. CÀLCULSSubstància
Carbòmer (940)
Propilenglicol
Aigua
Trietanolamina

g
0,75
3,75
70,5
q.s

Data: 28/01/14
Pàgina: 02 de 03

IES
CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins

5.VERIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL A LA ZONA D’ELABORACIÓ
-

Pressió: Humitat: Temperatura: -

-

Taula de treball
Utensilis
Inspecció de la zona de pesada

x adequada
x adequada
x...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fabricación de alcohol gel
  • Guia de fabricacion
  • Guia Fabricación del papel
  • GUÍA DE FABRICACIÓN DE SOLIDOS
  • guia de procesos de fabricacion
  • Fabricación de un gel para cabello y análisis comparativo con un gel comercial
  • Guia De Gel
  • Guia de fabricacion de productos quimicos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS