Guia de estudio

Páginas: 4 (858 palabras) Publicado: 17 de enero de 2014
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya

GES
Guia d'estudi SO4

Mòdul: SO4 Ciències Socials II. Moviments migratoris
Què aprendràs?


Per què lespersones emigrem.Que els europeus al segle XIX van emigrar cap a altres continents.Que als anys 60 Catalunya va viure una profunda transformació amb l'arribada d'un
milió d'immigrantsdel sud d'Espanya.Quin paper té la dona en els processos migratoris, passats i presents.Quina relació hi havia entre la darrera onada migratòria i el boom econòmic, i com
això hacanviat amb la crisi.A què responen tots els tòpics i actituds discriminatòries que s'utilitzen contra els
immigrants.

Com s'avalua?
L'avaluació dels mòduls de GES és contínua, és a dir,es tenen en compte tots els treballs i
activitats que has fet al llarg del trimestre.
Aquest mòdul se supera mitjançant les activitats d'Avaluació Contínua que presentis. Si
has presentat lesactivitats i la teva qualificació final del mòdul és 5 o més de 5 l'hauràs
superat amb la nota corresponent. Però si la teva qualificació no arriba a 5 vol dir que no
has assolit els objectius del mòduli l'hauràs de tornar a cursar.
A Avisos del Professorat i als plans de treball de cada lliurament trobaràs tota la informació
sobre les fórmules amb què es calcula la mitjana de cada lliurament i lanota final del
mòdul, i els requisits de compleció d'activitats que cal assolir.
En les retroaccions que el professorat anirà fent al teu treball ja veuràs si vas bé o si cal
que t'esforcis mésper poder superar el mòdul.
A final de trimestre, i amb temps suficient, trobaràs informació sobre si has superat o no el
mòdul. Estigues al cas d'aquesta informació que apareixerà a la SecretariaGES.

Com s'estudia aquest mòdul?
Per estudiar aquest mòdul has d'entrar al campus IOC i buscar aquest nom: SO4 Ciències
Socials II. Moviments migratoris. Fes clic a sobre i hi podràs entrar....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guia de estudio
  • Guia de estudios
  • guia de estudios
  • guía de estudio
  • Guia De Estudio
  • guia de estudio
  • Guia de estudio
  • Guia Del Estudiante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS