Hábito tabaquico personal huav

Páginas: 7 (1652 palabras) Publicado: 5 de enero de 2011
INTRODUCCIÓ

Actualment existeix un acord general en quant a que el consum de tabac és la primera causa de mort prematura i evitable en les societats industrialitzades, sent el principal problema de salut pública susceptible de prevenció. De fet, segueix prenent consistència l'afirmació dels experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que els programes d'actuació sobre el tabaquismepodrien ser més beneficiosos per a millorar la salut i perllongar la vida que la implantació i desenvolupament de qualsevol altre programa preventiu.

El tabaquisme és un problema de salut pública de primera magnitud en els països desenvolupats, i entre ells Espanya, on les malalties cardiovasculars (32,2%) van ser la primera causa de mort en 2007, seguides dels tumors (26,8%) i lespatologies del sistema respiratori (11,43%)(1), segons l'informe de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) 'Defuncions segons la Causa de Mort 2007', que constata que a Espanya es van produir durant aquest any, un total de 385.361 morts, 13.883 defuncions més que en 2006. en les tres causes és ben coneguda la influència del tabaquisme. A més, l'exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa elrisc de càncer de pulmó en els no fumadors i altres malalties del sistema respiratori, especialment en els nens.

Les malalties atribuïdes al tabac causants del 88% de morts són: càncer broncopulmonar, EPOC, cardiopatia isquémica i malaltia cerebrovasculars. S'ha atribuït al consum de tabac a nivell nacional el 4.5% dels ingressos hospitalaris, el 6.3% de les consultes extra hospitalàries,suposant el 15% del total de morts anuals . Els costos mèdics terme mitjà benvolguts al llarg de tota la vida del fumador, tant si desenvolupa una malaltia relacionada amb el tabac com si no, excedeixen en més de 8.000 € als d'un no fumador, sent major si desenvolupen a més malalties.

Existeixen dades, per exemple, que en el Regne Unit els fumadors visiten al metge un 33% més i s'hospitalitzenun 25 % més que els no fumadors. En Espanya, de les 45 milions d'estades hospitalàries en més de 6 milions (13.4%) van ser degudes al tabaquisme. L'inici de l'hàbit tabáquico es produeix en l'adolescència (17±5 anys), sent adquirit el 80 % dels casos entre els 11 i 20 anys. Això fa molt important les accions preventives en edats primerenques de la població, a més de generar al voltant dels nens iadolescents un ambient “no propici” per al desenvolupament de l'hàbit tabáquico o, almenys “no afavoridor”. (2)
Això no s'obté si no es realitzen campanyes de cessació tabàquica en els adults, especialment en els col·lectius exemplarizants com el docent o el sanitari, a més d'altres instruments com la regulació del consum i la publicitat del tabac Des de finals de 2005, a Catalunya existeix unanova legislació sobre tabaquisme, la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. (3)
Els professionals de la salut poden influir d'una manera rellevant en la població general respecte al tabaquisme, de quatre maneres:
• Com educadors sanitaris;• Com exemples o models,
• Promovent l'aplicació de la legislació sobre consum de tabac en els centres sanitaris,
• Mitjançant la sensibilització de la societat sobre els problemes derivats del tabaquisme.

Existeix l’evidència que el paper dels professionals de la salut és molt important a l'hora del canvi social respecte al tabaquisme, i el propi hàbit tabàquic delsprofessionals té una influència rellevant quant a les seves actituds referent a això. Les enquestes que s'han realitzat entre professionals de la salut a Espanya, revelen una elevada prevalença de tabaquisme, en algun cas superior a la de la població general; a més indiquen que s'està produint, com succeeix en el conjunt de la població, un augment del consum entre les dones i una disminució entre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Habitos Personales
  • Tabaquismo y Habitos Alimenticios
  • habito tabaquico estudiantes enfermeria
  • cuestionario habito tabaquico
  • Riesgos Personales Y Sociales Del Tabaquismo
  • Habitos De Higiene Personal En Los Adolescentes
  • FORMACION DE HABITOS Y VALORES PERSONALES
  • Trastornos de la personalidad "la piel que habito"

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS