Història De L'Art

Páginas: 2 (324 palabras) Publicado: 17 de octubre de 2012
COM MIRAR I COMENTAR UN EDIFICI
Arquitectura és la activitat artística que crea espais tridimensionals, que l'home pot penetrar, ocupar i
utilitzar.
1. Observació del conjunt de l'edifici
1.1Naturalesa de l'edifici
-religiós
-civil
-funerari
-domèstic
-militar
-...
1.2 Situació en l'espai
-ciutat antiga
-ciutat nova
-espai rural
-...
1.3 Materials utilitzats
-fang

-assecat alsol amb palla: tova
-modelat i cuit: maó

-pedra -granit
-marbre
-marès
-...
-fusta
-ciment o formigó
-ferro/vidre
-...
1.4 Elements constructius
1.4.1 Planta
-forma -creu llatina
-creugrega
-rectangular
-circular o elíptica
-mixtilínia
-tamany o dimensions
-proporcionalitat de les diferents parts
-obertures a l'exterior
1.4.2 Alçat
-forma de la façana
-nombre de pisos-escala en relació a l'home
-distribució de les obertures a l'exterior
-forma de les obertures -amb llinda
-amb arc (tipus)
1.4.3 Elements sustentadors
-murs (forma, gruix)
-pilars, pilastres,contraforts
-columnes

1

1.4.4 Cobriment (sostre)
-forma de la coberta

-plana
-volta (tipus)
-cúpula
-entaulament

-estudi de les forces de càrrega, com es distribueix i s'aguanta el pesdel sostre
1.5 Valoració del conjunt
1.5.1 Exterior
-harmonia i proporció
-línies dominants

-rectes/corbes
-horitzontals/verticals

1.5.2 Interior
-distribució de les dependències-distribució de la llum natural
-adequació de la distribució a la seva funció
2. Estudi de la decoració
2.1 Anàlisi dels elements decoratius (interiors i exteriors)
-motllures
-capitells i frisos-escultures i/o relleus
-decoracions murals o frescos
2.2 Anàlisi de l'objectiu de la decoració
-bellesa
-suntuositat/efectisme
-didactisme
-propaganda política
3. Identificació de l'obra
3.1Identificació del període i de l'estil de la construcció
3.2 Identificació de l'autor i datació
3.3 Relació de l'edifici amb el periode històric en que es va construir i comprovació de:
-influència de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • historia de l'art
  • Historia de l'art
  • Història de l'art
  • historia de l'art
  • història de l'art
  • Història De L'Art
  • Historia De L'Art
  • Història de l'art

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS