hola que tal!

Páginas: 3 (537 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2013
Aquest gènere s'anomena així per mor dels poetes, els trobadors, que componien aquestes poesies. Les atestacions més antigues que es tenen dels trobadors daten del 1138. Els trobadors pertanyien engeneral al grup social de la noblesa o tenien una condició social més elevada. No necessiten utilitzar les seves facultats artístiques per recitar les poesies o tenir-les com a mitjà de vida, i hofeien dintre de la seva regió.
En canvi, els joglars portaven una vida ambulant i el seu treball el feien fora de la seva regió o al carrer, o anaven a una altra regió. Això era bo,ja que aixífacilitaven la comunicació entre una regió i una altra i la transmissió de les notícies.
La poesia trobadoresca fou una de les primeres mostres de literatura en la història[cal citació]; el tema normalment ésla història d'un cavaller enamorat d'una dona casada. Els marits també es deien "gilós" tot i que el tema també podia ser fúnebre. Els poemes d'amor eren anomenats "amor cortès" perquè el consideravenun amor impossible. S'escrivien en occità. Era una poesia entesa per tothom perquè era la llengua que es parlava al carrer. La millor època van ser els segles XI, XII, XIII. Per recitar aquestespoesies el joglar utilitzava senyals, que era la forma que la dama i l'enamorat s'entenien, i així el marit o qualsevol altra persona no s'adonava de tot allò que tractava la poesia.
La literaturatrobadoresca és integrada per un corpus d'unes 2.500 poesies escrites durant els segles XII i XIII. Una part important dels poetes provenia del territori occità (Gascunya, Llenguadoc, Provença, Alvèrnia iLlemosí tot i que també existiren famosos trobadors occitans o italians. La poesia trobadoresca a la qual accedim mitjançant la lectura, no fou concebuda per ser llegida sinó per ser escoltada. Durantel segle XIII es van escriure els primers tractats poètics en occità, com ara las Leys d'Amors perquè els trobadors formessin les seves normes i regles de tipus gramatical i versificatori.
Hi ha...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hola que tal
  • Hola que tal?
  • Hola que tal
  • hola que tal
  • hola que tal
  • hola que tal
  • HOLA QUE TAL
  • hola que tal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS