Hola

Páginas: 18 (4323 palabras) Publicado: 26 de agosto de 2012
DEURES 5è

B: 4-5-6

Operacions amb fraccions
1.- Completa. a) 3/5 + 7 /5= b) .../4 + .../4 = 3/... 2/8 + 7/8= 3/6 + .../6 = 4/... 5/9 + ... =7/9 2/3 + .../3=7/3

2.- En Jaume ha anat a comprar verdures. Ha comprat ¾ de kg de pebrots, ¼ de kg de bledes i 2/4 de kg de mongeta tendra. Quant pesa tot plegat?

3.- Completa: a) 7/8 – 48= 3/4–1/4= b) ... / 6 – 3 / 6 = 2 / ... 10 / 9 - ... /... = 3 / 9 ... / 10 - ... / 10 = 5 / ....

4.- Un pastís de xocolata s’ha tallat en 12 parts. Si s’han repartit 8 / 12 del pastís, quina fracció de pastís ha quedat?

5.- Busca dues fraccions equivalents a: a) 1 / 3 = b) 3 / 4 = 1/4= 3/5= 1/5= 2/3=

6.- Divideix el rectangle en 2, 3, 4 i 6 parts, respectivament, i completa: a) 1 / 2 = … / 24 b) 1 / 4 = … / 24 2 / 3 = … / 24 1 / 6 = … / 24Escola Betània Matemàtiques 5è Deures

Pàgina 1

14.- Fixa’t en la figura anterior i completa aquesta taula.
½ 24 12 2/3 ¼ 1/6 2/4 2/12 4/6 2/8 12/24 6/24 4/24 16/24

15.- Indica si les parelles de fraccions que hi ha a continuació són equivalents( fes productes creuats) 1/2i3/6 4 / 5 i 20 / 25 7 / 11 i 77 / 121

16.- Escriu la fracció decimal que correspon a cada lletra.

17.- Unaescola d’educació infantil i primària té 450 alumnes. Si el 30 % fan educació infantil, quants alumnes fan primària?

18.- En una classe de 25 alumnes el 40 % porten un entrepà per esmorzar. Quants alumnes porten entrepà?

19.- Calcula mentalment: a) 5 % de 50 b) 5 % de 100 c) 25 % de 100 10 % de 100 10 % de 150 30 % de 200 20 % de 100 20 % de 40 40 % de 300

20.- Completa: 3 / 8 = ... / 24 6 /10 = 18 / ... .../ 12 0 12 / 48

Escola Betània Matemàtiques 5è Deures

Pàgina 2

21.- Troba cinc fraccions equivalents a cada una de les següents: a) 6 / 9 7/8 1/3 3/5

22.- Compara i digues quines parelles de fraccions són equivalents: b) 1 / 2 i 3 / 8 c) ¼ i 3/12 2/3i4/6 1/3 i 2/5 1/5 i 3/20 3/7 i 6/14 2/7 i 4/10 8/10 i 4/5

23.- Copia i completa: a) 2/4 + 3 / 4= b) .../7 + 2/7= 5/7c) 3/6 – 2/6= 1/5 + 3/5= 4/9 + 2/9= 1/3 + 1/3= 6/8 – 2/8=

7/10 + .../10 =9/10 4/5 – 3/5=

.../5 – 3/5=4/5

d) 5 / 8 - ... / 8= 4 /8

24.- Ordena les fraccions següents de més gran a més petita: a) ¾, 7/8, 4/6 b) 2/3, 5/7, 6/9 c) 6/9, 5/8, ½ d) 1 /5, 2/8, 3/9

25.- Copia i escriu el signe < o > segons correspongui: a) 2/3 ... 1/3 b) 4/6 ... 3/5 3/5 ... 4/5 5/9 ... 7/10 3/7 ... 2/7 6/8... 5/6 ¾ ... 2/4 5/7 ... 4/8

26.- Situa en una recta numèrica de 12 cm les fraccions següents i ordena-les de més gran a més petita. 2/2, ½, 1/3, 5/6, ¼,i 3/3
Escola Betània Matemàtiques 5è Deures

Pàgina 3

27.- Indica quina fracció cal sumar en cada cas: a) 4/10 + ......= 6/10 b) 8/10 + ...... = 15/10 7/10 + ...... = 1 6/10 + ......= 2 ...... + 2/10 =1 11/10 + ..... = 3

28.- Calcula.a) 5% de 2.500= b) 10% de 700= 20% de 3.000= 40% de 1.500= 60% de 850= 50% de 2.750=

29.- Quant haurem de pagar per un xandall que marca un preu de 64 €, si està rebaixat un 20%

30.-Dibuixa uns rectangles com els següents, representa-hi les fraccions indicades i ordena-les: A) Un rectangle de 42 quadrets iguals. Representa-hi les fraccions. 1 / 2, 2/7, 4/6. Ordena les fraccions. B) Unrectangle de 90 quadrets iguals. Represnta-hi les fraccions: 3/5, 6/9, 5/10. Ordena les fraccions. C) Un rectangle de 56 quadrets iguals. Representa-hi les fraccions: 5/8, 5/7, 3 /4 . Ordena les fraccions.

31.- Expressa les fraccions següents com a suma de tres fraccions. 7 / 9 = ...... + ...... + ........ 8 / 10 = ..... + ..... + ..... 4 / 3 = ..... + ..... + ..... 6 / 7 = ...... + ..... + ......Escola Betània Matemàtiques 5è Deures

Pàgina 4

32.- Calcula les operacions següents. a) 2 / 5 + 1 / 5 = b) ... / 15 + 7 / 15 = 12 / 15 c) 5 / 6 – 2 / 6 = d) 7 / 11 . .../ ... = 2 / 11 1 / 6 + ... / 6 = 5 / 6 5 / 9 + ... / 9 = 7 / 9 3/4–1/4=

4/8–1/8=

16 / 17 . ... / ... = 6 / 17

33.- Completa les igualtats següents: a) 7 / 6 – 3 / 6 + ... / ... = 1 b) 9 / 10 - ... / ... + 2 / 10...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hola hola hola hola
  • hola hola hola hola hola
  • hola hola hhola hola y hola
  • hola hola hola
  • Hola Hola Hola
  • Hola Hola Hola
  • hola hola hola
  • hola hola hola

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS