Holaa

Páginas: 4 (979 palabras) Publicado: 9 de enero de 2012
-------------------------------------------------
LA RESISTÈNCIA FÍSICA

BRIAN

1. Resistència física………………………………………………………………….3

2. Tipus de resistència física……………………………………………………...…43. Proves d’avaluació física........................................................................................51. Resistència física
La resistènciafísica és la capacitat de l'organisme que permet mantenir un esforç físic d'intensitat moderada o alta, durant un temps prolongat i endarrerir el cansament que l'exercici provoca.

Exemple deresistència física


2. Tipus de resistència física
Existeixen dos tipus de resistència física, i son els següents:

-Resistència aeròbica: Consisteix enla capacitat que permet mantenir un esforç de llarga durada amb una intensitat moderada o baixa. Aquests esforços aeròbics es realitzen mantenint un equilibri entre l’aportació d’oxigen i el seuconsum.


Exemples de resistència aeròbica

-Resistència anaeròbica: Es la capacitat de suportar un esforç intens el màxim de temps possible. Es el tipus de resistència emprada quan lacarrega mental es tan gran que no podem prendre tot l’oxigen que necessitem, per la qual cosa estem davant un deute d’oxigen.

Exemples de resistència anaeròbica

3. Proves d’avaluació física
Lesdues proves practicades a classe són:
-Cursa Navette: Es una prova en la que la persona es desplaça d’un punt a un altre, situat a 20m de distancia i fent canvis de sentit, al ritme que indica unasenyal sonora, que va accelerant-se progressivament.

Dibuix esquemàtic de la cursa Navette.
|
CHICOS |   | CHICAS |
Edades |   | Edades |
  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +17 |   | 12 | 13 | 14| 15 | 16 | +17 |   |
10 | 11.0 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 10 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 10 |
9.5 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Holaa
  • Holaa
  • Holaa
  • holaa
  • holaa
  • Holaa
  • Holaa
  • Holaa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS