ICS1

Páginas: 7 (1534 palabras) Publicado: 15 de enero de 2016
El missatge de l'anunci "IKEA presenta, l'altra carta" és el de donar importància a la vida a les coses que realment ho són.
Els fets socials observables en són les actituds dels nens, tant a l’inici amb la felicitat que demostren al pensar en els regals dels reis, com al pensar detingudament què demanar als seus pares i també al final, quan tots prenen un moment de reflexió, arribant claramental seu interior, i decideixen enviar la carta dels seus pares prioritzant-ne la seva necessitat des del seu sentiment més pur. També són fets socials les reaccions dels pares al llegir la carta, el sentiment de culpa i l’acceptació de la situació, els plors de tristesa. Els dos grups per separat, el de pares i el de nens, mostren els mateixos fets socials, que seguint la proposta de Durkheim,senyalaria una societat que seria una realitat externa i aliena als individus concrets, fent que els subjectes individuals es concebin com a objectes passius de la influència social.
IKEA ens presenta un anunci molt interessant per descriure i mostrar la societat actual. Les entrevistes als nens mostren en un primer moment el consumisme present avui en dia, però a l’aprofundir en l’estudi ens adonemque els nens necessiten molt més que regals per ser feliços, necessiten l’amor i l’atenció dels seus pares, i ho demanen per sobre de tot.
La societat d’avui en dia, representada pels pares en l’anunci, dedica la major part del seu temps a treballar, havent entrat en un rol de necessitat de guanys per poder subsistir en el seu “nivell econòmic” desitjat, deixant de banda i oblidant la verdaderaessència de la vida, el viure dia a dia i compartir el temps amb la família fent el que de debò els fa feliços. Contràriament, es creu que el nivell econòmic, els regals, el luxe... ompliran aquest buit de felicitat, tant pels pares com pels fills, però que finalment a l’anunci es confirma com un gran error.
Per Giddens en canvi, la societat és un producte de les accions socials de les persones queles componen, que estan també sotmeses a la influència de l’estructura social concreta en que tenen lloc i a les seves característiques específiques. Per això, és pertinent analitzar l’anunci d’IKEA des de la teoria de la doble estructuració de Giddens, en el sentit de que no és la societat en si mateixa qui fa actuar, sentir o creure a pares i nens de la manera que ho fan, sinó que l’univers, lasocietat, està produïda per les seves actuacions. Segons aquesta teoria, la producció i reproducció de la societat es considera com una realització dels seus membres.

Si comparem el missatge d'IKEA amb el del curtmetratge "Consumir per viure i viure per a consumir”, veiem que en els dos casos el problema és el consum, però exemplificat d’una manera molt diversa. En l’estudi d’IKEA, en un primermoment veiem reflectida la idea de consum segons la sociologia que ens ensenya Carlos Soldevilla, d’aquells que tendeixen a visualitzar el consum com una amplificació de la llibertat i la expressivitat de la personalitat individual i col·lectiva. Els nens mostren una felicitat enorme només pensant en què demanar per reis, amb la idea d’obtenir objectes materials. Així mateix els pares se sentensatisfets de regalar-los el que desitgen, pensant així que els seus fills els estimaran més, que amb aquests objectes es desenvolupa la creativitat, expressivitat i en conseqüència, la personalitat dels seus fills. És una pràctica admesa i normal que sembla fer sentir lliures i satisfets tant a pares com a fills, encara que al final de l’estudi es demostra que en el fons, manca molt més.
El mateixproblema de consum es mostra en el curtmetratge "Consumir per viure i viure per a consumir”, però portat a un extrem molt més dràstic i dramàtic. En aquest cas, el fill és addicte al consum fins a l’extrem de morir. La necessitat d’aparentar ser una persona que no és i tenir uns recursos que no té, el porta a oblidar tot el que té més a prop i és realment important per ell, la seva família.
En...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS