Imatge Corporativa

Páginas: 14 (3473 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2012
*
* 4. La configuració de la personalitat corporativa
4.4 El Manual de Normes de Comunicació Corporativa
4.4.1. Definició, funcions i estructura
El Manual de Normes de Comunicació Corporativa és el document que sintetitza l'estratègia de comunicació. Defineix els paràmetres d'organització i gestió de la seva funció comunicativa.

Funcions:
Formalitzar la política decomunicació i imatge.
Reforçar un estil propi de comunicació (identificar i diferenciar)
Esquematitzar l'organització de la comunicació.
Normalitzar la pràctica comunicativa, prescrivint-ne les normes.
[Justo Villafañe]

4.4.2 La Direcció de Comunicació Corporativa
*
* 4.4.2.1 Definició, missió, funcionsi organització
Definició: Departament encarregat de la gestió de la comunicació i la imatge corporativa d'una organització. Concentra les funcions comunicatives i gestiona integralment la imatge corporativa.

Exemple: Cúpula directiva després del “Dircom”

Missió: Afegir valor a l'organització a través de la seva imatge corporativa.

Funcions genèriques:
1.Normativa.
2. De Servei: Investigar als de dins. Servei per tots els departaments.
3. Formativa: preparar els portaveus de l'empresa, formar-los. (Comunicar les normes formatives, tenir clara la identitat visual...)
4. Prospectiva: Investigar què s'està dient de nosaltres (reculls de premsa) i què fa la competència.

Funcions específiques i intransferibles:
1. Dissenyarl'estratègia d'imatge i dirigir i controlar les polítiques de comunicació per assolir-la.
2. Coordinar totes les polítiques que afectin la imatge corporativa amb la finalitat d'obtenir sinèrgies, amb especial atenció a les polítiques comercial i de RRHH.
3. Dirigir i supervisar el programa de comunicació del president com un actiu d'imatge.
4. Coordinar el Comitè d'Imatge de l'organització(que decidirà l'estratègia d'imatge corporativa i aprovarà els plans anuals de comunicació).
5. Exercir de portaveu en les comunicacions cap a l'exterior, o com a assessor dels portaveus.
6. Planificar i dirigir el programa de comunicació corporativa.
7. Garantir la coherència dels programes de comunicació del producte amb la normativa corporativa existent.
8. Dirigir la comunicacióinterna i coordinar amb la direcció de RRHH el pla de comunicació interna.
9. Gestionar i controlar la producció de tots els suports de comunicació.
10. Gestionar la publicitat corporativa.


ORGANITZACIÓ: (Justo Villafañe i elaboració pròpia)
Organitzar la direcció amb 3 unitats:
1. Unitat de relació amb els mitjans
2. Unitat d'imatge corporativa
3. Unitat de comunicaciócorporativa (es pot desdoblar amb una unitat de mitjans corporatius)

Organigrama d'una direcció de comunicacióOrganigrama DCC Ajuntament de Reus


· Unitat d'imatge corporativa
Funció:
Definir i executar l'estratègia d'imatge corporativa.
Avaluar la pròpia i la de la competència.
Formalitzar l'estratègia d'imatge corporativa (donar forma al programad'imatge corporativa).

· Unitat de comunicació corporativa
Tasques:
Elaborar i executar el programa de comunicació corporativa que estableixi el “Document Estratègic de Comunicació Corporativa” (DECC).
Elaborar i executar el pla anual de comunicació.
Gestionar la publicitat corporativa.
Gestionar als mitjans les obligacions corporatives.
En el cas que n'hi hagi (que ho especifiqui elDECC), executar i gestionar el programa de patrocini.
*
Funcions:
Coordinar amb els responsables de la política de màrqueting els programes de comunicació de producte.
Coordinar amb la direcció de Recursos Humans el Pla de comunicació interna.
Gestionar el discurs públic.
Dirigir els mitjans corporatius. (En algunes organitzacions aquesta funció la desenvolupa la “Unitat de mitjans...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Imatge Corporativa Power Design
  • Q Imatge
  • Imatges De Crist
  • Corporeidad
  • Corporeidad
  • Las Corporaciones
  • corporeidad
  • Corporaciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS