Imatges De Crist

Páginas: 5 (1110 palabras) Publicado: 21 de julio de 2011
Treball de Religió

IMATGES DEL CRIST

2

Rebeca Jacob 1r batxillerat A 10/04/11

2

LA FIGURA DE CRIST
1.- De què ens parlen els canvis que trobem en les diferents representacions del Crist al llarg de la història? (des dels primers cristians fins a l’actualitat)

Podriem dir que crist ha passat i ha viscut molts moments, en la qual nosaltres l’em representat d’una manera o d’unaaltra. La manera de representar a Crist ha anat evolucionant al llarg dels anys i s-ha representat de diferents maneres. En les imatges es mostren diversos canvis estamentals, on situa a Jesús com un pobre indigent que sembla que ha de demanar de menjar, com fins i tot, com un rei, són oposicions totalment diferents, la qual es mostren diverses maneres de pensar on cadascú té la seva opiniópròpia. Ens parlen sobre molts temes, i diferents contrastos de veure i distingir la mort de la vida. Un altre contrast seria la riquesa que vol mostrar o la pobresa, en el lloc i el moment adequat. La tristesa i l’alegria contrastos totalment oposats en el què ens permeten diferenciar quina època estan pintats, o esculpits les obres. Aquests són alguns dels adjectius que ajuden a especificar i a situarcronològicament la societat en la què vivim, això ha tingut conseqüències on els éssers humans em evolucionat cap a un sentit determinat. Permeten identificar situacions com la fam, o la riquesa, o fins i tot en quin moment vivim, i el desenvolupament social, fins i i tot, de quin tipus de societat estem parlant (un exemple d’aquest fet és la primera imatges).

2.- De les següents imatges donales dades tècniques més rellevants (Autor, títol, tècnica, País d’origen, època, materials,...) i comenta quins aspectes del Crist destaquen. A-.En aquesta imatge és mostra un Jesús creat nou, amb la revolució del Vehicle de l’ escarabat creat per la marca automobilística Volkswagen, va suposar una revolució, en la qual dedueixo que Jesús es mostra lligat també plenament amb la societat consumista.Esclau i rebel·la una manera de crear opinió i polèmica sobre el Vehicle, a la vegada es va fer publicitat del vehicle, on es demostra la repercussió que ha tingut entorn el cotxe. Una manera diferent de proporcionar una imatges religiosa i a la vegada actual i reformista, nosaltres tenim pensades diverses maneres de publicitat, on habitualment, no en son presents aquestes. Aquesta imatges éseuropea, que util·litza un Vehicle Alemany, i sobre els anys 70 deu estar representada. És una visió modernista d’un Jesús propi clàssic. Crec que aquesta imatges és de l’època actual, contemporània.

2

B-En aquesta imatges es mostra un Jesús que ha patit i s’ha compadit, destaca la tranquil·litat per sobre de tot, i la humanitat la té present amb aquest símbol que fa amb les mans obertes. Tétancat els ulls, i crea una situació de tendresa, que desprèn la radicalitat en fora de la seva imatges com a Mestre, però com un mestre passiu i tranquil. És una imatges càlida amb aquests tons taronjes, grocs i ocres. Crec que aquesta imatges també es nova, però no tan actual com l’anterior.

C- Identifico que aquesta imatge que es una revolta cap al terrorisme, cap a la mort i cap a laviolència de les persones, representa la creu ferma, com l’avió de combat en la Guerra Mundial. Es mostra un Crist trist que vol acabar amb aquest terror, i intenta mostrar que aquesta no es la millor solución per acabar per exemple amb una baralla, o un fet internacional de gran desastre. Ademés identifiquem que ell no es agafat a l’avió, sinó que es agafat a les bombes, que el sostenten. Crec queaquesta imatge podia ser representada pels americans o pels europeus. Crec que aquesta imatges pertany a l’època desprès de la segona Guerra Mundial, és a dir, també és actual. D-. Aquest Jesús dona una imatges de tristesa, plorant, i potser penedit d’alguna cosa, mostra un rostre crec que fictici. No veig que sigui un crist real degut que no estem acostumats a veure d’aquest tipus. Crec que aquesta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Q Imatge
  • Imatge Corporativa
  • Cristo
  • Cristo
  • cristo
  • Antes De Cristo
  • cristo
  • CRisto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS