Influència humana en el medi ambient

Páginas: 5 (1120 palabras) Publicado: 4 de diciembre de 2014
Punt1- La influència humana en el medi ambient.

Un impacte ambiental és una modificació apreciable en el medi ambient, provocada per l’activitat humana. Les modificacions que hi pot haver en el medi per causes naturals, com una inundació no es consideren impactes.
Tipus d’impactes segons les conseqüències:
Impactes positius. Produeixen una millora en el medi natural o humà, la neteja d’unbosc o l’enjardinament d’una zona urbana són impactes positius.
Impactes negatius: Provoquen un deteriorament de l’ambient natural o humà, un abocament de petroli a la mar o un incendi forestal provocat són impactes negatius.
Tipus d’impactes segons l’entorn que resulta afectat:
Impactes damunt el medi natural: Impactes que produeixen canvis en altres espècies d’éssers vius, en les massesd’aigua, en el sòl en l’aire o en el relleu.
Impactes damunt el medi humà: Impactes que afecten directament la nostra forma de vida, entorn social, recursos que necessitam etc.
Tipus d’impactes segons l’abast que té la modificació produïda.
Impactes locals: Tenen conseqüències que es perceben únicament a la zona afectada. La construcció d’una autovia provoquen impactes locals en el paisatge.
Impactesregionals: Afecten àrees extenses, sovint molt allunyades del lloc on s’ha duit a terme l’acció productora de l’impacte. La contaminació atmosfèrica de les centrals que cremen carbó provoquen un efecte perjudicial (pluja àcida) a zones allunyades.
Impactes globals: Les conseqüències d’aquests impactes s’estenen per tot el planeta, el canvi climàtic és un exemple d’impacte global.

Punt2-Els impactes negatius en el medi natural.

La gravetat d’un impacte negatiu s’avalua segons la facilitat o dificultat amb què pot ser corregit.
Els impactes negatius segons el sistema que resulta afectat.
Impactes a l’atmosfera. Impliquen una disminució de la qualitat de l’aire o una alteració de les propietats de l’atmosfera.
Impactes a la hidrosfera. Impliquen també una reducció de laqualitat de les masses d’aigua i sovint una alteració greu dels ecosistemes aquàtics.
Impactes en el paisatge natural. Les obres humanes modifiquen a vegades profundament el paisatge natural.
Impactes en el sòl. L’eliminació de la vegetació deixa el sòl desproveït de protecció i exposat a l’erosió. La contaminació i la impermeabilització del sòl a causa de l’asfaltatge de grans superfícies, tambéprovoquen un impacte greu damunt aquest delicat ecosistema.
Impactes a la biosfera. La pèrdua de biodiversitat es deguda a l’extinció d’espècies per la seva explotació excessiva i indiscriminada, la caça furtiva, o la destrucció dels seus hàbitats naturals, suposa un impacte irreversible a la biosfera.
Punt 3. Els impactes a l’atmosfera.

Els impactes que es provoquen a l’atmosfera són elresultat de l’emissió de gassos que alteren la composició de l’aire i partícules sòlides que queden es suspensió.
Diòxid de Carboni: S’alliberen en la crema de tot tipus de combustibles en les indústries (l’agricultura, les calefaccions..) Reté el calor emesa per la Terra. (efecte d’hivernacle) Això causa el canvi climàtic.
Clorofluorocarbonis: S’usen en aparells d’aire condicionats. Des de 1995 estàprohibit importar-ne a la Unió Europea i fabricar-ne. Produeix la destrucció de l’ozó a l’atmósfera, disminueix la protecció contra la radiació ultraviolada.
Ozó: És genera en motors de combustió, és fan servir arcs voltaics per a soldadures. L’oxó és un gas verinós i irritant. A l’atmosfera és molt útil però l’ozó traposfèric és un contaminant perillós.
Òxids de sofre i de nitrogen: Produïtsquan es crema carbó de baixa qualitat. Els òxids quan reaccionen en l’aigua de la pluja formen àcids (sulfúric i nítric) i origina la pluja àcida.
Metalls pesants: S’alliberen amb la utilització de combustibles que contenen plom. Igual que altres metalls pesants és molt verinós i provoca danys a la salut de les persones y els animals.
Les partícules sòlides que conté l’aire són principalment...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Influencia fisiologica y medio ambiente en el comportamiento humano
  • Influencia Del Medio Ambiente En El Autorespeto
  • La globalizacion y su influencia en el medio ambiente
  • Influencia del medio ambiente en el comportamiento del yo
  • Influencia de los valores en el medio ambiente
  • Influencia En El Medio Ambiente
  • influencia del medio ambiente en el yo
  • influencias del medio ambiente al comportamiento del yo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS