Informatica

Páginas: 9 (2003 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2013
MAQUINARI I PROGRAMARI
1.-DEFINICIONS MAQUINARI – PROGRAMARI
-Maquinari: L'equip físic que compon el sistema es coneix amb la paraula anglesa "hardware", que en castellà es pot traduir com "suport físic". És el conjunt de dispositius electrònics i electromecànics, circuits, cables ... que componen l'ordinador. Són ens palpables, que podem tocar.
-Programari: Perquè el sistema treballi,necessita que li subministrin una sèrie d'ordres que indiquin què és el que volem que faci. Aquestes ordres se li subministren per mitjà de programes. El programari o "suport lògic" està compost per tots aquells programes necessaris perquè l'ordinador treballi. El programari dirigeix ​​de manera adequada als elements físics o maquinari.

2.-MAQUINARI
A) Un sistema computacional consisteix en unconjunt de components electrònics i electromecànics interconnectats que emmagatzemen i transformen símbols en base a les instruccions especificades en els components programari del mateix sistema.

Conceptualment , és possible distingir 5 tipus de components maquinari:
-Processadors
-Memòria principal
-Dispositius d'entrada
-Dispositius d'emmagatzematge secundari
-Dispositiu de sortida
 
Unordinador ha de ser capaç de rebre , a través dels seus dispositius d'entrada , certes dades i instruccions per manipular aquests. Un cop les dades i instruccions són ingressats , l'ordinador ha de ser capaç d'emmagatzemar internament en la seva memòria primària i després, processar les dades en base a les instruccions subministrades utilitzant el seu (s) processador (és).

Atès que la memòriaprincipal posseeix una capacitat limitada i és típicament volàtil (el seu contingut es perd quan el component no rep energia ) , cal disposar d'alternatives per a l'emmagatzematge de dades i instruccions; aquest és el rol dels dispositius d'emmagatzematge secundari.

Finalment , el producte resultant del processament de les dades és lliurat a l'usuari o altres sistemes a través dels dispositius desortida.B) La Unitat Central de Processament (de l'anglès: Central Processing Unit, CPU) o processador, és el component principal de l'ordinador i altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. Les CPU proporcionen la característica fonamental de l'ordinador digital (la programabilitat) i són un dels componentsnecessaris trobats en els ordinadors de qualsevol temps, juntament amb la memòria principal i els dispositius d'entrada / sortida.

El microprocessador (o simplement processador) és el circuit integrat central i més complex d'un sistema informàtic, a manera d'il·lustració, se li sol cridar per analogia el «cervell» d'un computador. És un circuit integrat conformat per milions de components electrònics.Constitueix la unitat central de processament (CPU) d'un PC catalogat com microcomputador.C) RAM prové de ("Read Aleatory Memory") o memòria de lectura aleatòria: és un dispositiu electrònic que s'encarrega d'emmagatzemar dades i instruccions de manera temporal, d'aquí el terme de memòria de tipus volàtil ja que perd les dades emmagatzemades un cop apagat l'equip, però a canvi té una moltalta velocitat per realitzar la transmissió de la informació.

 En la memòria RAM es carrega part del sistema operatiu (Linux Ubuntu, Apple ® MacOS, Microsoft ® Windows 7, etc.), Els programes com (Office, Winzip ®, Nero ®, etc.), Instruccions des del teclat, memòria per desplegar el vídeo i opcionalment una còpia del contingut de la memòria ROM.D) Els ports de comunicació són una sèriede connectors que serveixen per comunicar el nostre ordinador amb els perifèrics o altres ordinadors. Es tracta en definitiva de dispositius I/O (Input/Output, o Entrada/Sortida de dades).

Les línies mitjançant les qual es comuniquen els components de la CPU entre ells i amb els elements externs (memòries, BIOS) s'anomenen busos. Es classifiquen segons la informació que transporten a: bus de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informática
  • Informatica
  • Informatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS