Iniciació a la mesura: massa i pes

Páginas: 4 (833 palabras) Publicado: 16 de mayo de 2013
INICIACIÓ A LA
MESURA: MASSA I PES

ÍNDEX

Presentació del camp temàtic desenvolupat
Fonamentació conceptual
Justificació de la proposta. Integració en unprojecte
curricular
Especificació i seqüenciació dels objectius
Elecció i seqüenciació dels continguts
Orientacions didàctiques: metodologia a seguir en la unitat
proposada
Dificultatsd’aprenentatge: Adaptacions curriculars
Contextos i conceptes on s’ubiquen els conceptes programats
Representacions i materials utilitzats en les activitats
plantejades
Criteris i mètodes d’avaluació en launitat programada

PRESENTACIÓ


La unitat didàctica que anem a desenvolupar és:
INICIACIÓ A LA MESURA: MASSA I PESVa dirigida al segon cicle d’educació infantil, més
concretament, ainfants de 5 anys.

FONAMENTACIÓ
Piaget
(1896 –1980)

Vigotsky
(1896 – 1934)
2008)

Ausubel
(1918 –

 El

nen, per al coneixement i maneig d'una magnitud,
ha de superar els següentsestadis:


Consideració i percepció d’una magnitud
Conservació d’una magnitud
Ordenació respecte una magnitud donada
Relació entre la magnitud i el nombre

 El

tipusd’estratègia que podem utilitzar per a
quantificar la magnitud de pes en l’educació infantil,
són:Comparació directaComparació indirectaDeterminant una unitat

 Piaget

vaestablir uns estadis sobre el
desenvolupament evolutiu de la idea de la mesura:Comparació perceptiva directe entre dos objectes:

Estimació completament directe
 Estimacions més analítiques


Estadi caracteritzat per el desplaçament d’objectes:

Transport manual
 Ús d’un terme mig
Estadi que es fa operativa la propietat transitiva.

 Distingim

cinc passos pera la construcció de la

unitat:Absència d’unitat

Unitat objectalUnitat situacionalUnitat figuralUnitat pròpiament dita

JUSTIFICACIÓ DE LA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Massa I Pes
  • Massa i pes no son el mateix
  • La ciència i la mesura
  • Pes Massa
  • Mesures i errors
  • Mesures Diners I Capacitat
  • Com es poden mesurar la dimensió, la qualitat i l’eficiència del sector públic?
  • Mass

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS