Estrategias centrada en el asesoramiento para la innovación

Páginas: 7 (1688 palabras) Publicado: 16 de mayo de 2013
Recensió

“Estrategias centradas en el asesoramiento para la innovación”

Llibre y autor
En l'article de Murillo es fa un anàlisi de l’assessorament col·laboratiu des de la perspectiva de diversos autors, a més es tracta l’assessorament com una eina cap a la innovació de centres i institucions, que és el tema central del treballa de Paulino Murillo Estepa.
L’autor de la publicació ésPaulino Murillo, professor del departament de didàctica i organització educativa de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Sevilla, i col·laborador en el programa I.D.E.A. (Innovació, desenvolupament, avaluació i assessorament).
La referència bibliogràfica d’aquest text és un llibre que va publicar Murillo l’any 2004 i que es titula “Hacia la construcción de un nuevo modelo deasesoramiento/supervisión”, aquest llibre esta enfocat a la innovació de l’assessorament a través de nous models.
La referència bibliogràfica del text del qual he fet la recensió és la següent:
Murillo, P. (2004). Hacia la construcción de un nuevo modelo de asesoramiento/supervisión. Educare, nº 5, año 2, 44-57. (Extracto del trabajo “Estrategias centradas en el asesoramiento para lainnovación”).
Resum
Al llarg del text s’exposen diverses estratègies per tal de poder desenvolupar un assessorament per la innovació a les escoles, d’altra banda tracta quin ha de ser el paper de l’assessor o l'assessora i els diferents models que existeixen en l’assessorament a centres. El text segueix una estructura en la que queden establerts diferents apartats que van des del concepte d’assessorament, ales funcions, perfil professional, tipus d’assessorament, procés d’assessorament, funció assessora i per últim, les possibilitats d’actuació de l’assessorament.
Primerament, fa un mirada als principals aspectes que engloba l’assessorament a través de la citació de diversos autors, com ara Marcelo o Hernández, que fan una breu descripció sobre l’assessorament.
Tot el text l’enfoca des d’unaperspectiva interna i externa de les institucions, és a dir, Murillo explica que s'ha de tenir en compte el context extern i intern del centre per tal de poder adaptar la intervenció a aquest, d’aquesta manera serà més efectiva i tindrà un efecte a llarg termini.
Per començar, i per tal de què el concepte d’assessorament quedi clar per poder avançar en el text, Murillo cita a diversos autors i lesseves definicions d’assessorament per tal de veure diferents punts de vista, Zabalza, Parrilla, Rodríguez Moreno o Nieto y Portela en són alguns exemples, i gràcies al concepte d’assessorament d’aquests autors extreu una definició; “l’assessorament es percep com aquells processos interactius de col·laboració amb els centres educatius, i/o professorat que els conformen, amb finalitat de preveurepossibles problemes, participar i ajudar en la solució dels que poden existir i cooperar en la consecució d’una major millor educativa” (Murillo, 2004, Pàg. 8).
L’autor també destaca les funcions que desenvolupa l’assessorament en els centres, la qual abraça molta literatura, per tant a través de la juxtaposició de la literatura de diversos autors, els quals contemplen molts aspectes quel’assessorament podria desenvolupar, Murillo extreu que l’articulació entre el context intern i extern esdevé un recolzament col·laboratiu, de manera que l’assessorament pogués venir tant des de dins, com des de fora del centre.
El perfil professional ha estat considerat com un element que ha hagut de jugar diversos paper i rols, i serà el desenvolupament d’aquests rols de l'assesor o assessora el quedefinirà el canvi en les relacions i l’efectivitat del canvi. Així doncs, es contemplen molts aspectes en els quals, com a professionals, les persones assessores han d’intervenir, tenint en compte que la finalitat de la seva intervenció és proporcionar instruments de reflexió i anàlisis de la pràctica docent.
Murillo fa un anàlisi dels diversos models que hi ha per fer front a l’assessorament, i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Centro para la creatividad e innovacion
  • Estrategias de innovacion para el aprendizaje de la fisica
  • Estrategias Centradas En El Asesoramiento
  • Centros de innovación
  • Estrategias Para Evitar La Violencia En Los Centros Educativos
  • Estrategia de innovación
  • Estrategias de Innovación
  • Estrategia e innovación

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS