Instalaciones

Páginas: 3 (533 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
INSTALACIONS DE L’HABITATGE

1.LES INSTALACIONS DE L’HABITATGE
El conjunt d’elements encarregats de subministrar i distribuir l’aigua, l’energia i les comunicacions.

2.LA INSTALACIÓ D’AIGUA
Hiha dos tipus d’instalacions d’aigua:
La xarxa d’aigua sanitaria ( per l’aigua que ha d’estar en bones
condicions )
La xarxa de sanejament de les aig:ues residuals i pluvials

EL CICLED’UTILITZACIÓ DE L’AIGUA
La captació, l’us i el retorn d’aigua son les tres activitats que determinen el cicle d’utilitzaci’o de l’aigua.

LA XARXA D’AIGUA SANITARIA
És la instalació interior que permet elsubministrament d’aigua freda i calenta a tots els punts de la casa on sigui necessària.

ELEMENTS DE LA XARXA D’AIGUA SANITARIA
Les canonades: són els conductes que transporten l’aigua des del’entrada de l’habitatge fins als diferents punts d’ús.

Les claus de pas: són les vàlvules manuals que permeten obrir o tallar el pas d’aigua per les canonades.

Les aixetes: són els dispositiusmanuals on es regula el cabal d’aigua en els punts d’utilització

Els escalfadors: aquests aparells utilitzen el poder calorific per escalfar l’aigua.

Els diposits: emmagatzeman l’aigua

Aparellssanitaris: són els elements que faciliten la higiene personal i les tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades.

APARELLS SANITARIS
Són els elements que faciliten lahigiene personal i les tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades.

LA XARXA DE SANEJAMENT: AIGÜES BRUTES I RESIDUALS
Es l’encarregada de recollir i canalitzar aigüesresiduals i pluvials cap a les clavagueres.

ELEMENTS DE LA XARXA DE SANEJAMENT
Sifons: sistema de tancament hidraulic que permet evacuar les aigües residuals i impedeix que les males olors entrin ales cases

Derivacions: conjunt de canonades que conecten els aparells sanitaris am les baixants.

Baixants: conjunt de canonades que conecten les aigües de derivacions, vàters i teulades....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Instalaciones
  • INSTALADORES
  • instalar
  • Instalaciones
  • instalaciones
  • instalaciones
  • Instalaciones
  • Instalador

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS