jooojjooj

Páginas: 5 (1235 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
HISTORIA

SEGONA REPUBLICA

Situació:
Catalunya:la catalunya autonoma (pg 252)

Generalitat: eleccions dels 28 de Juny: surt com a guanyador el partit ERC, qui formara el govern(Manuel Azaña).

-La generalitat volia fer de Catalunya una republica i fer el seu estatud.

Estatut: es redactat paralelament.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la generalitat va sorgir un grup de membres per tornar a redactar l'estatud. Es reuneixen a la Vall de Nueria. El seu objectiu era redactar l'estatud. Per aprovarl-la la posen en un referendum (per aprobarla) i es trasllada a Madrid on es presentada. Madrid retalla els punts del estatud i els modifica avans d'aprobarlu. I aixi doncs, s'aprova. El 18d'agost de l'any 1931 a Catalnya s'aprova el referendum u es presentada a Madrid. L'estatud deia que, era molt abançada del que la societat era capaç d'assimilar. Recollia articles com:

-El dret a l'autodeterminació. (el dret a ser una nació, tenen un setiment de independencia; sepaprarse de Catalunya).

-Recull el model d'una Espanya federal.

-Catalunya estara formada per provincies i podranagafar-se a Catalunya auqells territoris que ho demanin. (per exemple, una part d'Arago; la franja d'oponent, Illes Balears, la catalunya nord i l'Algué; una zona de Cerdenya).

-Catalunya tindra unes amplies competencies. Aquess son els camps en els quals la Generalitat governava (infraestructures, transports publics, sanitat, etc.)

-El català com a llengua oficial de Catalunya. Amb relacionsamb Espanya serà el castellà.

A Madrid, es va crear una comusió del govern (per llegir el document) i es va donar una oposicio de la dreta Espanyola dins la comisio i al estaran en conntra de deixar aprovar l'autonomia a Catalunya. L'estatud de Nuria es va aprobar per amb retallades (1932, al 9 de setembre es va aprobar). L'estatud retallat, va quedar de la seguent manera:

-Catalunya és unaregio autonoma d'Epsanya.

-L?ensneyament no sera competencia de la generalitat, serà de l'estat Espanyol.

Afegeixen un article que diu que l'estatud podra ser eliminat sempre que l'estat espanyol ho vulgui.
De les competencies que se li otorgaran seran:

-El dret civil propi

-Administracions publiques propies.
-Justicies i ordre public.

Ens trobem amb una Epanya republicana, ambconstitucio i la generalitat funcionara com a cap de govern (1931).
A espanya, la republica comença amb un govern vienni reformista: vienni d'esquerres. Aquest durara 2 anys (1931-1933). El que van fer el partit d'esquerres republicanes va ser continuar les reformes que ja havia fet el govern providional. El president fou Manuel Azaña, el del govern reformista fou Zamora. Aquest Bienni tindràl'objectiu de continuar amb l'obre reformista que s'havia començat a fer: agricultura, educació, l'exercit i l'esglesia. Auqestes foren les reformes que varen fer.

Reformes agraries (desmortitzcions)
El estat agafava les terres dels nobles i s'expropiava una terra sense pagar res per ella, per aizi fer-la productiva i els hi donaven al poble, als pagessos. Aixo es similar al que va proposar MigueAzaña. Aquest s'expropia terres que no han sigut utilitzades i poc aprofitades . Aquestes tindran administració.
El responsable d'aquesta expropiació fou l'institud de reforma agraria IRA. Per expropiar terres primer hagueren de localitzar les terres. Es posen a estudiar com es estaven en aquell moment el territori español. El proceidment fou lent. Aixi doncs, la mateixa pagesia van eure com de70,000 jornalers que havien d'accedidir a la terra, sol van accedir 4.200. El nombre d'hactarees que es van expropiar i l'assentament de pagesos van ser molt inferiors al que s'havia previst inicialment a causa de la complexitat de la mateixa llei, la lentitud i les dificultats bunocràtiques per apricar-la i la resistencia dels propietaris que van obstaculitazar-ne el compliment.
La reforma...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS