La restauracion

Páginas: 4 (812 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2014
La transició demogràfica va ser un fenomen comú a tots els països que van experimentar un procés d'industralització. Es va iniciar en les darreries dècades del segle XIX . Aquest es va caracteritzarper la davallada de la taxa de mortalitat i la natalitat ( aquesta es va produir mes enrrere) . El resultat va ser el creixement de la població . La segona fase va estar caracteritzada per ladavallada dels naixements que va comportar un creixement demografic
Als anys 18877 i 1930 la mortalitat va baixar per la millora de l'alimentació i de la higiene, reduccio de nombre de malaltiesinfecciones gracies a els serveis de neteja , utilització del clavegeram , la potabilitat del aigua, higiene dels aliments. Una mortalitat que tenim que destacar es la mortalitat infantil que va patir també unretrocés i l'esperança de vida en els naixements va augmentar.
La natalitat va augmentar a causa de més nivell d'urganització , planificació familiar
Evolució d'aquestes dos variables va suposarque la població española augementara. Pero aquesta va suposar un retard a comparació als països europeus. Sols algunes zones que estaven més industrialitzades tenien les taxes demogràfiques com laresta que es tractava de ciutats com Catalunya, el nord Cantàbric...
La transició demogràfica va ser un fenomen comú a tots els països que van experimentar un procés d'industralització. Es va iniciar enles darreries dècades del segle XIX . Aquest es va caracteritzar per la davallada de la taxa de mortalitat i la natalitat ( aquesta es va produir mes enrrere) . El resultat va ser el creixement de lapoblació . La segona fase va estar caracteritzada per la davallada dels naixements que va comportar un creixement demografic
Als anys 18877 i 1930 la mortalitat va baixar per la millora del'alimentació i de la higiene, reduccio de nombre de malalties infecciones gracies a els serveis de neteja , utilització del clavegeram , la potabilitat del aigua, higiene dels aliments. Una mortalitat que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Restauración
  • Restauracion
  • La restauracion
  • Restauracion
  • La restauracion
  • Restauracion
  • Restauración
  • restauracion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS