Las microexpresiones

Páginas: 20 (4950 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2012
Creu-t'ho

4t eso A Data:10/5/11

1

Index
1.-Introducció........................................................................................................................3 2.-Perquè menteix................................................................................................................3 3.-Qué són lesMicroespresions...........................................................................................5 4.-Les Diferents Microexpressio...........................................................................................4 4.1.-El somriure.....................................................................................................................64.2.-Ira...................................................................................................................................7 4.3.-Sorpresa........................................................................................................................7 4.4.-Por.................................................................................................................................74.5.-Menyspreu.....................................................................................................................7 4.6.-Fàstic.............................................................................................................................8 4.7.-Tristesa..........................................................................................................................84.8.-Vergonya.......................................................................................................................8 5.-La comunicació no verbal................................................................................................9 5.1.-Senyals involuntaries del cos......................................................................................146.-Conclusió.......................................................................................................................16 7.-Bibliografia.....................................................................................................................17.

2

1.-INRODUCCIÓ
Principalmen he escollit aquest tema perque em va seblar que era molt útil per al dia a dia ja que la societat està plena de mentides i mai saps si t'estan dient la veritat o mentint sense adonar-te'ni aixó no m'agrada.

2.-PERQUÈ LA GENT MENTEIX?
La mentida és disfressar una conducta, amagar la realitat dels fets amb fins de no ser descobert en una falta per no ser jutjat. I cal ser clars , la mentida es dóna quan expressament negues alguna conducta o actitud a una persona o grups de persones per fins particulars. Si per exemple tractes amb malalts o gent gran, de vegades has de ocultarcoses perquè no s'alterin, posin tensos o es perjudiqui la seva salut, això es diu prudència i pietat, que no és el mateix a mentir. El mentir té a veure amb no tenir inscrit en l'ànima els valors perquè des que es menteix, la cadena de conseqüències per la qual cosa haurà de fer qui menteix per tapar els fets és gran. Per això, vegem les raons per les persones menteixen: 1 .- Per abús i vivesa:Algunes persones són ben caradures i tenen per lema de vida "que chamber els ximples" (per no dir la paraulota) i fan ús de mentides per manipular i usar els seus companys de treball, els pategen les tasques que els correspon a ells (elles) i usen mentides per tenir arguments sòlids i versemblants. Això per exemple ho fan empresaris amb els seus practicants o secretàries amb assistents per poder anarmés d'hora i que el "ruc carregui el mort" com es diu. 2 .- Per complexos d'inferioritat: Hi ha persones que menteixen sobre l'estil de vida que porten per ser acceptats en grups socials. Usen i crean històries per mostrar una imatge que no té res a veure amb la real.

3

Això es veu molt en grups de joves que competeixen per tot el que tenen, aquest rivalitat tonta que de vegades...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • microexpresiones
  • Microexpresiones faciales
  • Microexpresiones
  • Paul Ekman Y La Teoria De Las Microexpresiones
  • Kinésica y microexpresiones
  • Resumen de texto de microexpresiones. Darwin.
  • gestos faciales microexpresiones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS