Les travesses

Páginas: 5 (1207 palabras) Publicado: 14 de marzo de 2012
Les travesses: Amb la paraula travessa es coneixen al joc de pilota les apostes, és a dir, els diners jugats a favor o en contra d'un equip o altre, tant pel que fa al resultat final de la partida, com als seus resultats parcials. Les travesses gaudeixen al joc de pilota d'una gran importància i sempre han tingut molta rellevància, tant al carrer com al trinquet, però especialment al trinquet, onsempre han sigut un element important, i on la seua presència o absència ha configurat la fesomia del joc.

Diferents modalitats de travesses: En una partida de pilota els diners poden travessar-se de diferents maneres.

En la corda: Algunes partides, ja abans del seu començament, tenen travessats uns diners per als guanyadors, diners que en començar la partida apareixen penjats a la corda.Així, doncs, els diners penjats a la corda són els diners que cadascun dels bàndols contrincants s'han jugat des de l'eixida d'una partida. És la forma característica dels desafius. També el trinqueter pot haver posat diners a la corda, a fi de donar-li un major interés a la partida i no haver d'esperar que entren els diners de les travesses perquè es comence a jugar de debò.

En la partida: Elsdiners en la partida es refereixen a les travesses realitzades en funció del resultat final de la partida. Des del començament d'una partida, i encara abans, hi ha travesses, però les principals es realitzen una vegada ja començat el joc, quan els espectadors veuen com es troben els jugadors o com s'inicia la partida. No és estrany que una vegada començada una partida, el joc es pare durantestones més o menys llargues per facilitar les travesses, mentre que els jugadors pilotegen amb les pilotes d'escalfar-se. Quan les travesses s'hagen tranquil·litzat es continuarà el joc i el marxador repetidament cridarà: cavallers, va de bo! i segurament canviarà el ritme de la partida. Ara el públic dirà: això ja va de bo, ara ja li peguen.

En els iguals: A més de les travesses en la partidan’existeixen unes altres anomenades travesses en els iguals, en les quals ja no importa qui guanyarà la partida, sinó per quina diferència. És una manera de mantindré la possibilitat d'apostar diners durant tota la partida, sense quedar limitades les travesses als primers jocs. En eixe tipus de travesses, el marxador dóna de cinc, deu, quinze, vint... per a trenta euros i això vol dir que el bàndol afavor del qual fa la postura ha de vèncer el contrari per més de cinc, o per més de la quantitat esmentada. Així, en una partida que vaja a seixanta tantos, l'equip contrari no podrà aplegar a cinquanta-cinc; si ho fa, la postura proposada pel marxador haurà perdut la travessa i amb ella els diners. Per tal de guanyar eixes travesses, anomenades també simplement iguals, l'equip en contra del quals'aposta, ha de perdre per una diferència superior als tantos que es canten a la postura. Amb eixe tipus d'apostes, es pot donar el cas que un travessador perda els diners jugats en la partida i en canvi guanye els diners en els iguals, és a dir, que el seu equip perda la partida per una diferència mínima que no permetia guanyar a aquells que han jugat diners en els iguals en contra seu. Normalment,en les partides, no són massa exagerades les travesses en els iguals. Serà possible donar de cinc, de deu o de quinze, però els iguals majors, o siga, les diferències més elevades, ja seran prova d'una partida molt desequilibrada i clara pel que fa el triomf d'un equip.
En el quinze i en el joc: Encara que els dos tipus de travesses citades anteriorment són les més importants, tanmateix, a banda,també n’existeixen d'altres: els diners en el quinze i els diners en el joc. Les travesses o els diners en el quinze són les apostes que es fan per vore qui guanyarà el quinze que tindrà lloc immediatament, el primer que es jugarà o, fins i tot, el que s'està jugant. Els diners en el joc són el mateix que acabem de dir, però referit al joc que es juga.

El procediment d'una travessa: El...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Travessa Pirineus
  • travessa en Bicicleta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS