Lite

Páginas: 2 (446 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2012
MESURA DE L’ÍNDEX DE REFRACCIÓ
INTRODUCCIÓ
El fenomen de la refracció es dona quan la llum experimenta un canvi en la seva direcció de propagació, degut a un canvi de medi. Per tant, les velocitatsde la propagació de la llum depenen del medi per on viatgen.
OBJECTIUS
Observar la desviació d’un raig de llum al canviar de medi, i mesurar l’índex de refracció( l’índex que te el material perdesviar la llum a una velocitat o una altra).
MATERIAL DE LABORATORI
1 bloc de metacrilat
1 paper mil·limetrat
1 làser
PROCEDIMENT
Mesurar l’índex de refracció del metacrilat, que es elmaterial que utilitzem com a medi diferent, que com diu la pràctica ha de ser transparent per poder localitzar els raigs i fer la mesura.


EXPERIMENTACIÓ
1- es col·loca elbloc de metacrilat sobra el paper mil·limetrat
2- s’apunta amb el làser al bloc de metacrilat.
3- Es dibuixa el perfil del bloc, en el paper mil·limetrat
4- Al paper marquem punts per el camí onpassa el raig de llum incident i el refracta
5- Es treu el bloc i amb una regla s’ajunta els punts que s’han fet anteriorment, però nomes els que passen per a dins fel bloc.(òbviament, els punts que estracen amb la regla han de ser d’un mateix punt on insereix el raig del làser)
6- Es dibuixa amb la regla també la normal perpendicular al punt d’incidència.
7- Mesurar l’angle d’incidència, el derefracció.
8- Calcular l’error absolut i relatiu.
9- Repetir l’experimentació 4 vegades.

Apliquem la llei de Snell, una vegada hem mesurat l’angle d’incidència i l’angle de refracció,així tindremmitja equació, l’altra part (que iguala) també sabem una altra incògnita, que es l’índex de refracció de l’aire. Que l’utilitzem, per que sabem que en el pas de un medi a un altra, un d’ells esd’aire= 1
Equació :


MEDI 1------------------------------------------2 MEDI 2---------------------------------------1
|Angle d’incidència|Angle de refracció|Índex de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • lite
  • Liter
  • Lite
  • Lite
  • Lite
  • lite
  • lite
  • Lita

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS