Literatura valenciana de postguerra

Páginas: 5 (1047 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2011
Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l’actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.

Índex

1. Context històric

2. Tècnica literària

a. Els anys 70

i. Novel·la de trencament

ii. Novel·la de canvi

b. Els anys 80-90

i. Novel·la de gènere1. Subgèneres

c. L’actualitat

3. Autors destacats

1.Context històric

Històricament, l’època que va des dels anys setanta als noranta del segle passat comença amb els darrers anys del franquisme, un estat general d’agitació política i estudiantil, la mort del dictador i les primeres passes cap a la democràcia parlamentària… Alhora s’accelera el desenvolupamentde la indústria i dels serveis en un país que cada volta deixa més arrere la tradició agrària.

Pel que fa a la nostra literatura, els canvis polítics i socials seran espectaculars i faran possible la normalització d’una producció i d’un mercat literari en català, mercat que ja havia començat a recuperar-se en la dècada dels seixanta. L’aprovació de la Constitució i dels Estatuts d’Autonomia quereconeixen el caràcter oficial del català, i la generalització del català en l’ensenyament amb l’aprovació de les lleis de normalització lingüística (Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià) estableixen el marc legal que permetrà l’alfabetització de la població, la millora en l’ús social de la llengua i l’augment del públic lector, tant adult com juvenil.

o 1977: primeres eleccionsdemocràtiques.

o 1978: nova Constitució que proclama la cooficialitat de les llengües autonòmiques i el castellà.

o 1979, 1982, 1983: Estatuts d´Autonomia de Catalunya, C. Valenciana i Balears.

o 1983-1986 : Diverses lleis de Normalització del català

• Factors fonamentals pel que fa a la literatura.

o La cooficialitat de les llengües.

oCreació d’editorial i enfortiment de les ja existents(Bromera, Marfil, Tàndem)

o Les ajudes dels governs autonòmics(subvencions a l’edició, l’audiovisual, el teatre...).

o Presència major de crítics literaris i aportacions dels mitjans de comunicació.

2. Els anys 70

La situació de la narrativa en les tres últimes dècades del segle XX millora considerablementrespecte als anys de la postguerra

Novel·la de trencament

S’allunya de les tècniques narratives clàssiques.
Els escriptors es caracteritzen per:
-Buscar formes expressives i estructures noves. Això fa que la narrativa de trencament no tinga una estructura executada a l’estil clàssic (plantejament, nus/nuc, desenllaç)
-Pel que fa al contingut: predomina el reflex d’ambientsurbans, de la problemàtica de personatges joves, de la seua relació amb el sexe i les drogues, com a mostra de rebel•lia.
-Tracta del mite del viatge real o literari com una forma d’autoexploració psicològica, el rebuig de l’educació sentimental viscuda i la confrontació amb el sistema.
Les seues obres mostraran les preocupacions i la visió del món d’una generació d’escriptors nascuts desprésde la guerra: la postguerra I l’educació rebuda, la revolta contra una societat que necessita canvis, el món universitari, el feminisme,etc
Destaquen Carme Riera, Quim Monzó i Isabel Clara Simó.

Novel·la de canvi

Alterà la norma narrativa utilitzant dos procediments transgressors:
-la manipulació del codi textual pretenia introduir el lector dins del text o discurs queconformaven l'escriptura mateixa
-la postulació de temes ideològics oposats a l'ordre vigent.
En les «novel·les del canvi» que tenien un argument més definit, els temes oposats a l’ordre vigent van ser:
-La crítica política i l’exigència de llibertat
-La ruptura amb els valors de la tradició cultural, familiar i social normativa i coercitiva (l'exaltació de la marginalitat, de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • literatura de postguerra
  • Literatura Valenciana
  • valenciano literatura
  • Literatura Valenciana En El Segle Xix
  • Literatura Valenciano Regidas Y Eso
  • Literatura Española De Postguerra
  • Selectividad Valenciano Literatura
  • Literatura valenciana siglo XX

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS