Llei Wert

Páginas: 3 (501 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2013
Aquestes son algunes de les característiques del avant-projecte de la Lley Orgànica per a la Millora Educativa(Lomce) aprobat pel Consell de Ministres.
Suprimeix la selectivitat i implantaevaluacions nacionals externes de competències bàsiques –disenyades pel Govern-per a tots els alumnes al final de la secundària obligatòria(ESO) i batxillerat, que hauran de superar per a titularse.
Lesassignatures de primaria, ESO i batxillerat s’agrupen en troncals, específiques y de lliure configuració autonòmica.
El Govern determinarà els continguts i l’ horari mínim de les troncals (com Llenguacastellana, Matemàtiques, Ciències o Idioma extranger).
Les comunitats fixaran el currículum de les específiques i els seus criteris d’ evaluació (com Educació física o Música) y les de lliureconfiguració; entre aquestes últimes, la Llengua cooficial tindrà un tratament equivalent a la castellana.
El Govern avançarà els diners del col·legi privat a las families que vullguen que els seus fillsreben ensenyança en castellà i després se ho descontarà a Catalunya de la financiació educativa, per a garantitzar el dret dels pares a elegir la llengua en la què estudien els seus fills en lescomunitats autònomes amb llengua cooficial.
El quart curs d’ ESO (últim de l’ ensenyança obligatòria) tindrà dos opcions: de iniciació al batxillerat i a la FP.
Repeticions: no es podrà pasar de cursamb més de dos suspensos si són llengua (Castellà i Cooficial) i Matemàtiques.
Els alumnes de primària i ESO podran matricular-se en religió confessional, una formació alternativa de valors oambdues(assignatures específiques), la del qual calificació contarà en les notes ordinàries, si bé no tindran que examinar-se d’ elles en l’ evaluació final per a obtindre el títul. Desapareix Educació pera la Ciutadania.
La nota final d’ ESO es pondera al 70 i 30%, respectivament, entre la nota mitja del conjunt de matèries i el resultat de l’ evaluació final.
La FP bàsica (dos cursos) es destina...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • wert
  • wert
  • |wert
  • wert
  • Wert
  • wert
  • Wert
  • WERT

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS