maderas

Páginas: 7 (1669 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2014

1.- TÍTOL

LA FUSTA :DEL BOSC A LA TAULA2.- JUSTIFICACIÓ.

A pesar que en algunes aplicacions ha sigut reemplaçada pels metalls i els plàstics, la fusta és un dels materials més utilitzats hui en dia en el camp de la construcció, la fusteria i l'ebenisteria. La mitat de la fusta obtinguda s'empra com a combustible, mentres que l'altra mitat s'utilitza en la fabricació de mobiliari,elements de construcció(puertas, marcs de finestres...) i ornamnetación, així com en la indústria paperera.

L'enorme utilitat de la fusta es deu a una sèrie de propietats característiques, entre les que es destaquen les següents.
És un material renovable.
La seua extracció i transformació són operciones simples que no requerixen instal·lacions ni maquinària complexa.
És un material fàcil detreballar i de manipular.
Enfront d'altres materials presenta propietats úniques, com el seu aspecte càlid i agradable, que permet un clima càlid i acojedor.

A més, últimament s'estan investigant noves tècniques per a fabricar derivats de la fusta(materiales que no s'obtenen directament dels tabolones dels arbores tallats), com el contraxapat, l'aglomerat, les lamines de fibres, etc.Crevillente es un pueblo que esta en una zona valenciano parlante, muchisima gente entiende i habla valenciano, se estudia en el colegio y en el instituto pero tambien hay mucha gente joven que en la calle no lo habla o lo habla muy pocola fusta i els treballs relacionats ella ha estat molt arrelada al poble de crevillent perquè hi ha algunes indústries fusteres a si com fusterias iebenisteria que caracteritzen al poble de crevillent.

La unitat didàctica de la fusta es dóna en 1r´ d'ESO en la primera avaluació al més de novembre , perquè els alumnes puguen anar desprès al taller i treballar amb la fusta i les ferramentes per a treballar-la.


3.- OBJECTIUS.

OBJECTIUS

1. Conéixer l’obtenció, la classificació i les propietats característiques de la fusta.
2.Conéixer els materials derivats de la fusta.
3. Identificar els diferents tipus de fustes en les aplicacions tècniques més usuals.
4. Conéixer i emprar correctament les tècniques bàsiques de mecanització, d’acabat i d’unió de la fusta.
5. Valorar la importància dels materials en el desenvolupament tecnològic, i també l’impacte mediambiental produït per l’explotació, la transformació i el rebuigde la fusta.
6. Conéixer els beneficis del reciclatge de la fusta i adquirir hàbits de consum que permeten estalviar matèries primeres.

4.- COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1.-En el coneixement i la interacció amb el món físic

Conéixer i comprendre objectes, processos, sistemes i entorns tecnològics

4.-En comunicació lingüística

Adquirir el vocabulari específic per a comprendre i interpretarmissatges relatius a la tecnologia i als processos tecnològics.

5.-Social i ciutadana

Preparar futurs ciutadans per a la seua participació activa en la presa fonamentada de decisions.

6.-Per aprendre a aprendre

Desenvolupar estratègies de resolució de problemes tecnològics mitjançant l’obtenció, l’anàlisi i la selecció d’informació útil per a estudiar un projecte

7.-Autonomía iiniciativa personal.

Fomentar l’acostament autònom i creatiu als problemes tecnològics, en què es valoren les distintes alternatives i se’n prevegen les conseqüències.


5.- CONTINGUTS

CONTINGUTS

Conceptes
La fusta: constitució i propietats generals.
Procés d’obtenció de la fusta. Consum respectuós amb el medi ambient.
Classificació de la fusta: fustes dures i blanes. Propietatscaracterístiques i aplicacions.
Derivats de la fusta: fustes prefabricades i materials cel·lulòsics. Processos d’obtenció,
Eines, màquines i estris necessaris. Descripció. Tècniques bàsiques per a treballar la fusta i els seus derivats.
Normes de seguretat i higiene a l’hora de treballar la fusta.

Procediments
Identificació dels tipus habituals de fustes i dels seus derivats.
Relació de les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • madera
  • madera
  • Madera
  • Madera
  • Madera
  • Madero
  • La Madera
  • MADERAS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS