Malària

Páginas: 6 (1330 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2013
Introducció

La malària (de l'italià medieval «mal aire») o paludisme és una malaltia produïda per paràsits del gènere Plasmodium, i és probable que s'hagi transmès a l'ésser humà a través dels goril·les occidentals.
Entre 700.000 i 2,7 milions de persones moren a l'any per causa de la malària (representa una mort cada 15 segons) , dels quals més del 75 % són nens en zones endèmiquesd'Àfrica. Així mateix, causa uns 400–900 milions de casos de febre aguda a l'any en la població infantil (menors de 5 anys) en aquestes zones.
A Àfrica es va estipular el 25 d'abril com a Dia Africà del Paludisme, ja que és en aquest continent on més comú és aquesta malaltia.

La malaltia pot ser causada per una o per diverses de les diferents espècies de Plasmodium.
Plasmodium falciparum, Plasmodiumvivax, Plasmodium malariae són tres que en formen part i que provenen del continent americà. Els vectors (que són els agents que transporten una cosa d’un lloc a un altre) d'aquesta malaltia són diverses espècies del mosquit del gènere Anopheles i del qual tan sols les femelles són les que s'alimenten de sang per poder madurar els ous; els mascles no piquen i no poden transmetre malalties, jaque únicament s'alimenten de nèctars i sucs vegetals.

L'única forma possible de contagi directe entre humans és que una persona embarassada ho transmeti per via placentària al fetus. O bé, per la transmissió directa a través de la picada d'un mosquit. També és possible la transmissió per transfusions sanguínies de donants que han patit la malaltia.

En regions on la malària és altamentendèmica, les persones s'infecten tan sovint que desenvolupen la immunitat adquirida, és a dir en són portadors.
Un total aproximat d'1,3 milions de persones moren cada any de paludisme; d'aquests, un 90 per cent són nens menors de cinc anys.
Cada any es presenten 396 milions de casos de malària

La primera vacuna va ser desenvolupada pel grup de científics dirigit pel doctor Manuel Elkin Patarroyo,i tenia una efectivitat d'entre un 40 i un 60 per cent en adults, i d'un 77 per cent en nens.




1

Història

La malària ha infectat als humans durant més de 50.000 anys, i pot ser que hagi estat un patogen humà durant la història sencera de la nostra espècie. Es troben referències de les peculiars febres periòdiques de la malària al llarg de la història, començant l’any 2700 a. C. aXina.
Els estudis científics sobre la malària van fer el seu primer avenç d'importància al 1880, quan el metge militar francès Charles Laveran, treballant a Algèria, va observar paràsits dins dels glòbuls vermells de persones amb malària. Va proposar per això que la malària la causava un protozou. Al protozou en qüestió se’l va anomenar Plasmodium. Un any després, Carlos Finlay, un metge cubà quetractava pacients amb febre groga a l'Havana, va suggerir que eren els mosquits els qui transmetien la malaltia d'un humà a un altre. Posteriorment, va ser el britànic Ronald Ross que treballant a l'Índia, va demostrar al 1898 que la malària era transmesa pels mosquits. Ho va provar en mostrar que certes espècies del mosquit transmetien la malària a ocells i aïllant els paràsits de les glàndulessalivals de mosquits que s'alimentaven d'aus infectades






















2

Símptomes

Els símptomes són molt variats, començant amb febre, esgarrifances, sudoració i mal de cap. A més pot presentar nàusees, vòmits, tos, femta amb sang, dolors musculars, icterícia, defectes de la coagulació sanguínia, xoc, insuficiència renal o hepàtica, trastorns del sistemanerviós central i coma.
La febre i les esgarrifances són símptomes cíclics, repetint-se cada dos o tres dies.

Comparació de les característiques de les infeccions produïdes per les espècies de Plasmodium vivax, falciparum i malarie:

| |P. vivax |P. falciparum |P. malarie |
|Durada del cicle...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LA MALARIA
  • LA MALARIA
  • LA MALARIA
  • La Malaria
  • malaria
  • Malaria
  • malaria
  • Malaria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS