Mapa conceptual

Páginas: 2 (432 palabras) Publicado: 13 de octubre de 2014
Què és un mapa conceptual?
Segons la definició de J. D. Novak i A. J. Cañas, els mapes conceptuals són eines gràfiques per a organitzar i representar el coneixement (La teoría subyacente a los Mapasconceptuales i a cómo construirlos). És una representació gràfica que té com a objectiu la plasmació de la interrelació de les idees o conceptes que una persona té sobre un tema. En el cas del'ensenyament, explicita el procés d'aprenentatge de l'alumnat. [1]


Mapa conceptual i aprenentatge significatiu
Aquesta tècnica va ser creada per J.D. Novak i divulgada a través del seu llibreLearning How to Learn (escrit amb D.B. Gowin. Cambridge: Cambridge University Press. 1984). Es basa en les teories sobre psicologia de l'aprenentatge de David Ausubel segons les quals el coneixement esconstrueix facilitant l'establiment de relacions significatives entre els coneixements previs i els nous. Per tal que es produeixi l'aprenentatge significatiu, cal que:
• La informació que s'ha d’aprendrees presenti de manera conceptualment clara perquè pugui relacionar-se amb els coneixements previs de l’estudiant.
• L’estudiant tingui coneixements previs que puguin relacionar-se amb la informaciónova que ha d’aprendre.
• L’estudiant prengui la decisió d’aprendre de manera significativa.
Carcaterístiques dels mapes conceptuals
• Selecció
El mapa conceptual ha de sintetitzar els aspectesmés significatius d'un tema i, per tant, cal triar prèviament quins conceptes s'utilitzaran.
• Jerarquia
Els conceptes es disposen de dalt a baix a partir d'un concepte base, la idea central del mapa.De cada concepte poden sortir diverses paraules d'enllaç que lliguin diferents conceptes. Els conceptes aniran de generals a específics i els exemples se situaran al final. Es poden utilitzar enllaçosdes dels conceptes a recursos externs.
• Impacte visual
El mapa ha de permetre captar ràpidament la idea global, així com les relacions entre conceptes clau. Cal també, que afavoreixi una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mapa conceptual
  • Mapa conceptual
  • Mapas conceptuales
  • Los Mapas Conceptuales
  • Mapa Conceptual
  • Mapa conceptual
  • Mapa conceptual
  • Mapa Conceptual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS