Marxisme

Páginas: 13 (3194 palabras) Publicado: 2 de diciembre de 2014


ÍNDEX

1. Orígens i creació del marxisme
1.1 Situació de la població europea en sorgir el marxisme
1.2 Principals idees del marxisme
1.3  Karl Marxx

2. Desenvolupament del marxisme
2.1 Principals activistes
2.2 Evolució del marxisme
2.3 Símbols del marxisme

3. Influècia del marxisme a la societat
3.1 Diferències entre el marxisme, el comunisme i el socialisme
3.2Diferències entre el primer model de marxisme i el que es va aconseguir
3.3 Corrents provinents del marxisme

1. ORÍGENS I CREACIÓ DEL MARXISME
1.1 Situació de la població europea en sorgir el marxisme

La Revolució Industrial va significar un ampli progrés de l'economia europea perquè va permetre el desenvolupament del maquinisme, de la producció manufacturera i del nombre debéns posats a disposició de la població. Però també va comportar greus problemes socials perquè va aguditzar les diferències de riquesa entre les classes socials, va posar en relleu les males condicions de vida i de treball del proletariat i va provocar encesos enjudiciaments de tot el sistema capitalista que engendrava aquests mals.
La seva conseqüència social més important va ser que va generaruna nova classe social: el proletariat. Homes que havien quedat sense feina en els camps a causa de la revolució agrícola, van envair les ciutats proporcionant a les indústries mà d'obra barata i abundant. El seu únic bé era la seva força de treball que venien per un salari; com aquest era molt baix, amb prou feines podien alimentar-se i alimentar la seva família, malvivint en petites habitacionssense llum ni aire; com les jornades de treball eren molt llargues, no els quedava temps per instruir-se i així prendre consciència de la seva deplorable situació. A més, i sobretot en els primers temps, la indústria era molt primitiva, i les condicions de treball eren insalubres, esgotadores i perilloses per a la seva integritat física.
Tots aquests mals que patien van incitar la compassiód'alguns sectors de les classes altes, que, per ser instruïts i cultes van prendre ràpida consciència del problema i elevar les seves veus reclamant solucions. De la burgesia, i fins i tot de la noblesa, van sorgir els primers teòrics socials i reformadors que van criticar asprament el sistema econòmic vigent i proposar noves formes d'organització de la societat i de l'economia.
Se'ls va designar ambel nom genèric de socialistes. El terme "socialisme" va aparèixer per primera vegada en el diari francès "Le Globe" el 1832, i va ser usat per assenyalar als grups que aspiraven a un ordre social nou basat en una concepció econòmica i social dels drets humans.
Aquestes primeres tendències socialistes van ser denominades "utòpiques" per l'economista francès Jérôme Blanqui en 1839, qualificatiuque van ratificar Marx i Engels, creadors al seu torn d'un corrent socialista, a la segona meitat del segle XIX, que ells mateixos van cridar, per oposició, "socialisme científic".

1.2 Principals idees del marxisme

Les principals idees del marxisme van ser:
1. La dinàmica principal del desenvolupament, modern és l'expansió dels mecanismes econòmics capitalistes.
2. Les societats modernesestan formades per desigualtats de classe que són essencials per a la seva pròpia naturalesa.
3. Grans divisions de poder, com les que afecten a la posició diferencial de l'home i la dona, deriven en última instància de les desigualtats económicas.
4. Les societats modernes tal com les coneixem avui (les societats capitalistes) són d'un tipus transicional -se suposa que patiran una reorganitzacióen el futur. El socialisme, d'un tipus o d'un altre, desplaçarà al capitalisme.
5. L'expansió de la influència occidental en el món és principalment el resultat de les tendències expansionistes del sistema econòmic capitalista.1.3 Karl Marx

Karl Marx va ser un filòsof, intel·lectual i militant comunista jueu alemany creador del marxisme i considerat com el pare del socialisme....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Marxismo
  • Marxismo
  • marxismo
  • el marxismo
  • Marxismos
  • MARXISMO
  • Marxismo
  • Marxismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS