Memoria

Páginas: 8 (1994 palabras) Publicado: 23 de agosto de 2012
-------------------------------------------------
PART 1: VALORACIÓ D’UN TEXT

1. Analitzeu els resultats obtinguts en les proves i descriviu els factors i variables que han pogut influir en cadascun dels subjectes. Argumenteu les vostres respostes amb exemples del cas exposat.

Mitjançant els resultats de l’experiment podem dir que aquest estudi correspon amb la memòria de treball que espot definir com un sistema de durada, capacitat i recursos limitats, en què aquests recursos es distribueixen contínuament entre dos tipus de funcions: magatzem i processament de la informació. Aquest experiment té un resultat estadístic que interpreta l’evolució temporal de la memòria; el que coneixem com la corba de l’oblit de Ebbinghaus (1850-1909).
Podem diferenciar alguns factors i variablesque han influït directament en l’estudi com:

* La memòria pot no ser una còpia literal degut als aspectes relacionats amb els coneixements previs com en el cas de l’avi i la seva afició a la pesca o també amb aspectes relacionats amb les expectatives i actituds com en el cas de la predisposició a fer la proba per part de l’avia.
* L’estat emocional i la seva interacció amb la memòriainflueixen directament en el subjecte. S’ha vist que hi ha una pitjor execució de memòria dels subjectes amb baix estat anímic. L’avi està passant una mala època degut a la mort del seu germà.
* L’entrada o sortida de la informació. S’ha de dir que en la mesura que l’estrès augmenta, els subjectes cometen més errors a causa de l’estat de tensió. L’avi es fa enfadar per l’hora d’arribada i vaestar remugant tota la estona. En aquest sentit els subjectes amb un alt grau d’activació, no executen bé les tasques de memòria. L’àvia és una persona molt activa que no para de fer coses a casa.
* Com més significatiu és un material s’adquireix i es reté millor, amb la qual cosa la seva recuperació és millor. Per exemple en paraules variarà la seva facilitat depenent de freqüència del seu ús enel llenguatge. Totes les paraules de la proba estan relacionades amb el llenguatge habitual de l’avi.
* De la mateixa manera que tenim unes característiques físiques pròpies heretades, també tenim una certa capacitat cerebral que ens dota per a les activitats intel·lectuals, inclosa la memòria. Hem de tenir pressent que la memòria pot ser considerada com una capacitat i que no tots disposaremde la mateixa capacitat de memòria. Per això també podem diferenciar els resultats segons les capacitats individuals.
* El record amb Claus. Les dades són presents encara que d’una manera alterada, es a dir, al subjecte se li faciliten pistes concretes per al record.
2. A partir dels resultats obtinguts, considereu que es podien haver aconseguit millors resultats en el records? Descriviu lamanera com es podrien haver controlat i/o modificat els factors i variables influents per a obtenir un millor rendiment en les proves.

En l’experiment només podem observar els comportaments efectuats en la fase d’entrada i els efectuats en la fase de sortida. És en aquestes fases on podrem intervenir si volem optimitzar el procés de la memòria, i serà aquí on podrem localitzar els principalsfactors o variables que permetin de millorar l’eficàcia del sistema. L’èxit del procés de memòria depèn del funcionament correcte de les fases (codificació, retenció i recuperació).

* S’ha de tenir present que si el subjecte està d’acord amb el material, millora la seva retenció, i si està en desacord disminueix.
* Tot plantejament que implica fases haurà de tenir en compte factors ovariables temporals. El temps emprat en l’adquisició, la forma de distribució en l’adquisició i el temps transcorregut fins el moment de la recuperació. S’ha comprovat que com més gran és el temps invertit més gran és el temps de retenció.
* Les característiques del subjecte receptor aquí podem situar aspectes com la capacitat, habilitats, coneixements previs, actituds o la edat.
* Les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • Memoria
  • La Memoria
  • Memorias
  • Memorias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS