microorganismos.

Páginas: 27 (6653 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
20
MICROORGANISMES

1. Concepte de microorganisme.
2. Els bacteris
2.1 Els eubacteris
2.2 Els arqueobacteris
3. Els virus.
4. Altres partícules infeccioses
5. Microorganismes eucariotes:
5.1 Els protozous
5.2 Les algues
5.3 Els fongs

IES Guillem Cifre de Colonya. BIOLOGIA BATXILLERAT 2. Professor: Bartomeu Vilanova Suau

1

1

CONCEPTE DE MICROORGANISME

Els microbis omicroorganismes són éssers vius de mida microscòpica i per observar-los cal fer servir el
microscopi.
.

El terme microorganisme és molt imprecís, ja que inclou tant els éssers unicel lulars com els éssers
pluricel.lulars. D'altra banda, hi ha microorganismes que són autòtrofs i n'hi ha que són heteròtrofs. Molts
microorganismes estan mancats de nucli, per això són procariotes, però també n'hiha d'eucariotes. Una
.
característica que uneix tots els microorganismes, a banda de ser molt petits, és que cada cèl lula microbiana
pot fer per si mateixa totes les funcions vitals, com ara el metabolisme, el creixement i la reproducció.
Els microorganismes poden ser procariotes i eucariotes, a més de formes acel.lulars.
Els microorganismes procariotes són els arqueobacteris i elseubacteris, que pertanyen al regne de les
moneres. Els microorganismes eucariotes són les algues microscòpiques i els protozous, que pertanyen
al regne dels protoctists, mentre que els fongs microscòpics (florits i llevats) s'inclouen dins del regne dels
fongs. Encara que l' acord no és total entre els biòlegs, els virus no es consideren éssers vius, ja que estan
.
mancats de tota activitat vital forade les cèl lules; tanmateix, la importància que tenen com a agents
transmissors de malalties fa que es tendeixi a estudiar-los com a microorganismes.
Les unitats utilitzades en microscòpia per definir les dimensions d'aquests éssers vius són la micra o
micròmetre (µ), el nanòmetre (nm) i l'àngstrom (. ). Les equivalències són:
3

6

7

1 m m = 1 0 µ = 1 0 nm = 10 A

2

IES GuillemCifre de Colonya. BIOLOGIA BATXILLERAT 2. Professor: Bartomeu Vilanova Suau

2

ELS BACTERIS

2.1 ELS BACTERIS
Els bacteris són organismes procariotes. Actualment n'hi ha unes 2.000 espècies. Són organismes molt
antics, ja que n'hi ha evidències fòssils de fa 3.500 milions d'anys.
Malgrat que són organismes molt simples amb poques estructures internes i tan sols quatre formes externes,els bacteris presenten una gran variabilitat de metabolismes.
Tenen una mida que oscil•la entre les 13 µ del Bacillus anthracis i 1 µ de l'Streptococcus aureus.
Els bacteris són els organismes més petits que disposen de tots els elements i dispositius metabòlics necessaris per a l'obtenció i la transformació de la matèria en qualsevol medi, per créixer i per replicar-se.
Hi ha quatre tipusmorfològics de bacteris:

Els bacils, en forma de bastó.
Els cocs, de forma esferica.
Els espirils, en forma de bastó caragolat.
Els vibrions, com una coma ortogràfica.

Alguns bacteris formen agrupacions d'individus, ja que, quan es divideixen, els bacteris fills es mantenen
units per mitjà de les càpsules.
• Els bacils solen presentar cadenes lineals d'individus, ja que el procésde divisió té lloc en una sola
direcció.
• Els cocs, segons les possibles direccions de divisió, presenten diferents agrupacions que reben el nom
d'estreptococs si formen cadenes, estafilococs si formen raïms o sarcines si formen associacions
tridimensionals regulars.

IES Guillem Cifre de Colonya. BIOLOGIA BATXILLERAT 2. Professor: Bartomeu Vilanova Suau

3

L `E S T R U C T U R A BAC T E R I AN A
.

L'organització interna dels bacteris és molt més simple que la de les cèl lules eucariotes; en canvi, la seva
estructura superficial és més complexa.

Càpsula bacteriana
La càpsula és una capa mucosa de
polisacàrids que envolta la paret bacteriana i
que només presenten alguns bacteris.
Si aquesta capa tova es manté adherida a la
.
paret s'anomena càpsula, però si la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Microorganismos
  • Microorganismos
  • Microorganismos
  • Microorganismos
  • Microorganismos
  • Los microorganismos
  • Microorganismos
  • Microorganismos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS