Miedo

Páginas: 2 (325 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2011
1.Senyala el nucli dels sintagmes nominals següents i determina de quin tipus es.
a)Tinc quatre diòptries a cada ull.
b)Aquestes ulleres de pasta m'agraden molt.
c)Em piquen molt els ulls.d)Ell porta unes ulleres de plastic per jugar a basquet.
e)La més vella beu molt millor que jo. (adjectiu sustantivat)

2.En els examens seguent hi ha alguns adjectius substantivats.Identifica'ls i copia el sintagma nominal que formen.
a)L'aixerida es diu Maria.
b)Vine i coneixerás el més fort de la classe.
c)Aquesta es la mes docil del ramat.
d)Aquell es el boig del barri.e)El coix vui als afores.

5.Copia i completa aquest sintagmes nominals.
a)El noi que juga amb el Narcís.
b)El xerraire de la classe.
c)El llapis blau.
d)El paraiguas de fusta.1.Completa els enunciats següents seguint l’exeple proposat:
a)Un estoll d’ocells
b)Un ramat... d’ovelles
c)Un equip... de futbol
d)Un batalló...de soldats
e)Una caravana... de cotxes
f)Unacostel·lació... de estels
g)Una orquesta... de musics
h)Un esbart...de joves
i)Una pineda... de pins

2.Comprova quines de les paraules següents son substantius
Alumnat-colectiuRoureda-comu
Manel-prorpi
Elefant-comu
Brancatge-colectiu
Ocell-comu
3.Rescriu els enunciats següents.
a)pere
b)cadira-cadires
C)barcelona
D)tomàquet-tomaquets
E)llibre-llibres
F)montserratG)montseny
4Quins noms de l’exercici anterior s’utilitzen normalment només en singular? Quina norma en pots extreure?
Pere, Barcelona, Montserrat, Montseny.
5.Rexcriu les oracions següentsen plural.
a) No son els meus llapis
b)Els focus estan dirigits cap a mi.
C)Ell ha comprat aquests globus.
d)aquests cactus no son meus.
e)elles son científiques i estudien aquests virus.6.Quins noms de l’exercici anterior no has modificat? Fixa’t com s’escriuen. En pots axtreure alguna conclusió?
Cactus, llapis, globus, focus.
Son palaures masculines planes i acabades en s.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Miedo al miedo
  • El miedo
  • No miedo
  • El Miedo
  • El Miedo
  • miedo
  • miedos
  • El miedo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS