Mill

Páginas: 2 (334 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
COMENTARI DE TEXT 1 DE J.S.MILL

És injustificat castigar algú simplement perquè estigui ebri; però, en canvi, cal castigar el soldat o el policia que s’embriagui estant de servei. Ensuma, sempre que existeix un dany o un risc de danys definits, ja sigui a un individu o a la col·lectivitat, el cas ja no cau dins l’àmbit de la llibertat i entra de ple dins l’àmbit de lamoralitat o del dret. Però, en relació amb el dany merament contingent o, com podria anomenar-se, derivat que una persona causa a la societat per una actuació que no viola un deure específic enversla col·lectivitat ni ocasiona un dany perceptible a cap individu determinable, llevat d’ell mateix, aquest inconvenient és un dels que la societat pot permetre’s de patir per preservar el bésuperior de la llibertat humana. [J. S. MILL. Sobre la llibertat, IV]

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre 40 i 80 paraules).
[2punts]

La separació entre l’àmbit privat i el públic ens indica el liberalisme de Mill. L’estat no té dret a castigar la conducta de la gent, quan altres persones no són perjudicades.
Quanpassa això no es viola cap deure envers els altres. Per tant, segons Mill, si el dany no causa mal a la col·lectivitat , val la pena que no s’intervingui per preservar la llibertat que tél’ésser humà. En resum, Mill, diu que cal separar els conceptes de llibertat i de moralitat (només en aquesta cal intervenir si s’ha causat algun dany a la col·lectivitat).

2. Expliqueu breumentel significat, en el text, de les expressions següents (entre 5 i 15 paraules en cada cas):
[1 punt]

a) «àmbit de la llibertat» l‘individu té dret, a d’independència del seu cos iesperi. L’Estat no pot intervenir, només el propi subjecte.
b) «àmbit de la moralitat» dins d’aquest, el públic, moltes accions afecten a altres persones, per tant l’Estat pot intervenir
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Miller
  • Millos
  • Mill
  • Millan
  • Miller
  • Mill
  • Millos
  • Mill

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS