mis penas

Páginas: 5 (1249 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2014
3. LA IDEA: CREATIVITAT I INNOVACIÓ
EL PUNT DE PARTIDA D’UN PROJECTE EMPRESARIAL ÉS LA IDEA DE NEGOCI QUE UNA PERSONA EMPRENEDORA POT SER CAPAÇ DE GENERAR
CREATIVITAT: És la generació d’Idees noves
INNOVACIÓ: És la Implantació d’idees noves i útils per a crear un nou negoci o establir sistemes nous de producció de béns i serveis. És la creativitat aplicada a un aspecte determinat.Rercerca d’Idees de negoci
Les fonts d’oportunitats de negoci poden ser d’origen molt divers:
Repetir experiències alienes (observació del que fan els altres ja instal·lats)
Aprofitar l’experiència pròpia com a treballador o per la formació en un camp específic.
Innovació en els productes, serveis o processos
Percebre una necessitat no satisfeta al mercat.
LA INNOVACIÓ
La innovació és unprocés creatiu que comença amb un descobriment i finalitza amb el desenvolupament d’un producte o servei.
No es possible emprendre sense innovar.
La història de la humanitat està vinculada des dels inicis a la innovació.
Innovació i desenvolupament econòmic
La innovació és un factor clau per al desenvolupament econòmic.
Els altres punts claus del desenvolupament són la formació de lapoblació i les infraestructures (telecomunicacions i transport)
EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL ÉL FORMEN:
Desenvolupament econòmic: Capacitat per crear riquesa Benestar econòmic i social
Desenvolupament social: Millora de les condicions de vida de la població: salut, educació, habitatge, ocupació, salaris....
Desenvolupament sostenible: Satisfer les necessitats sense comprometre la satisfacciód’altres generacions (us de recursos no renovables, impacte ambiental...)TIPUS D’INNOVACIÓ

INNOVACIÓ DEL PRODUCTE
Innovació total: Es crea un producte únic. No hi ha en el mercat res d’igual. És el tipus d’innovació més escàs.
Innovació que aporten quelcom nou al producte: Es millora un producte ja existent Suposa una gran part de les innovacions
Innovacions que no aporten res de nou:Quan una empresa vol entra en un mercat ja existent i fabrica un producte que ja és al mercat. Implica una innovació per a l’empresa, no per al producte.

INNOVACIÓ DE PROCÉS
Introdueix un manera diferent de fer les coses.
Es pot produir en qualsevol dels àmbits de l’empresa: producció, comercialització, gestió.
INNOVACIÓ TECNOLOGICA
Aplicació del coneixement científic, de la investigaciói de l’experimentació, a l’activitat de l’empresa.
Pot ser aplicada:
En la generació d’un nou producte
En la introducció de millores en els sistemes de producció.
En la introducció de sistemes de gestió més efectius o cost més baix.
En l’aplicació de noves formes de comercialització
Reporta beneficis a les empreses
Implica costos que s’han de tenir en compte.
Necessita :l’adquisició de patents, llicències, marques registrades
Serveis científics i tècnics per a la seva implantació
Compra de paquets de programari, maquinari i equips.

PER SABER COM I EN QUÈ ES POT INNOVAR, CAL SABER:
Què necessiten els clients
Què fa la competència
Conèixer el sector
Identificar la manera d'introduir les idees noves.
LA INNOVACIÓ ES POT ACONSEGUIR:
Crent coses totalmentnoves
Inventant usos nous per a coses velles o conegudes
Concebent noves maneres de fer les coses
Estudi i valoració de la idea inicial
L’èxit de l’empresa dependrà de:
La Idea
La capacitat creativa i innovadora
Les necessitas que puguin satisfer
Dels buits de mercat que pugui cobrir

Cal fer una valoració inicial de la idea, tenint en compte que aquesta ha de satisfer algunanecessitat dels futurs clients i afegir algun factor diferenciador als productes o serveis existents al mercat.

1. Primer cal concretar quin negoci es vol posar en funcionament.
Per l’experiència professional
Per Habilitats adquirides en temps d’oci
Coneixements per la pràctica d’esport...
Observació de l’entorn (necessitats insatisfetes o no cobertes suficientment)
2. Quan s’està gestant...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Penes y Penes
  • Mi pene
  • Pene
  • Penas
  • El Pene
  • pene
  • penes
  • Pene

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS