Pene

Páginas: 3 (686 palabras) Publicado: 11 de noviembre de 2014
1.1 EL NAIXEMENT DE LES LLENGUES ROMANIQUES. La literatura catalana forma part del conjunt de les literatures romaniques, de les literatures que fan servir per a la creacio artística un romance.Encara que es dificl fixar el moment en el que les varietats del llati es van dividir, els filolegs, consideren el periode compres entre els segles V i VIII. La causa principal, la caiguda de L´Imperiromà en el segle V. En desapareixer l´estructura política y administrativa, Europa va quedar dividida en un mosaic de regnes. El llatí parlat de cada una d´aquestes zones, separades i aillades les unesde les altres, evoluciona i es diversifica.- Amb el temps es consolidara en les diferents llengues romaniques un model de llengua literaria. Els primers escrits importants en romanç, son escrites enprovençal o occità
1.2 Els primers textos. Son un fragment del Llibre jutge, segle XII, i les anomenades Homilies d´organyà. S.XIII
2. LES CRONIQUES Un alt valor literari, la recreació delsfets narrats, pel ritme i l´estructura narrativa, i per la inclusió de bon grapat de diálegs, precedent ben válid de la novel.la. Les cróniques relaten fets mes o menys contemporanis als autors i props ales seues vides, contrariament al que era habitual en l´epoca
2.1 EL LLIBRE DELS FETS JAUME I Se centra en ell mateix I en el seu regnat, perque tenia consciencia d´haver introduit novetatsradicals. Havia heretat un estat que politicament i economicament estava en una situacio de profunda degradacio despres de la mort de son pare en Muret.
La crónica narra les dificultats dels inicis del seuregnat, envoltat de parents i consellers poc fiables, la seua solitud i la lluita contra les dificultats fins que va conseguir imposar la seua autoritat.
2.2 LA CRÒNICA DE BERNAT DESCLOT Destinadabasicament al regnat de Pere, el fill de Jaume I. Dedica els 50 primers capitols a Jaume I, Ramon Berenguer IV, Alfons II i Pere el católic. La resta es la relacio ben extensa del regnat de Pere el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Penes y Penes
  • Mi pene
  • Pene
  • Penas
  • El Pene
  • pene
  • penes
  • mis penas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS