Norma

Páginas: 31 (7502 palabras) Publicado: 28 de julio de 2015
Dr. Roux 80
08017 Barcelona
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

NORMA TÈCNICA SOBRE DEIXALLERIES I ALTRES
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
VERSIÓ ANY 2009

1

2

Dr. Roux 80
08017 Barcelona
Tel.:93 567 33 00
Fax:93 567 33 05

NORMA
TÈCNICA
SOBRE
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

DEIXALLERIES

I

ALTRES

1

DEFINICIÓ............................................................................................................................................ 5

2

LEGISLACIÓ........................................................................................................................................ 5

3

CONSIDERACIONS PRÈVIES ......................................................................................................... 6
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.73.3.8
3.4
3.5

UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE DEIXALLERIA ........................................................................... 6
ZONA D’ATRACCIÓ DE LA DEIXALLERIA ......................................................................................... 6
TIPUS DE DEIXALLERIES .................................................................................................................7
Deixalleria tipus C ................................................................................................................... 8
Deixalleria tipus B.................................................................................................................... 8
Deixalleria tipusA.................................................................................................................... 8
Deixalleria bàsica .................................................................................................................... 9
Mini-deixalleries en locals de petits recuperadors de barri..................................................... 9
Millora i complement de la xarxa de deixalleries en municipis de més de 5.000 habitants... 10
Deixalleriamòbil.................................................................................................................... 10
Equipament auxiliar ............................................................................................................... 11
COST ESTIMATIU SEGONS EL TIPUS D’ACTUACIONS ...................................................................... 12
ESTIMACIÓ DE LES DEIXALLERIESNECESSÀRIES .......................................................................... 14

4

ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS ...................................................................................... 15

5

RESIDUS A RECOLLIR A LES DEIXALLERIES ........................................................................ 15
5.1
5.2
5.3
5.4

RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS................................................................................................. 15
RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS................................................................................................. 16
RESIDUS MUNICIPALS VOLUMINOSOS ........................................................................................... 16
ALTRES RESIDUS MUNICIPALS...................................................................................................... 16

6

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE .................................................................................................. 17

7

CONCEPTES CONSTRUCTIUS..................................................................................................... 17
7.1
7.2
7.3
7.4

8

ADEQUACIÓGENERAL.................................................................................................................. 17
INFRAESTRUCTURES..................................................................................................................... 18
EQUIPAMENTS .............................................................................................................................. 20
SENYALITZACIÓ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Normas
  • Normas
  • Normas
  • Normas
  • Normas
  • Normas
  • normas
  • normas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS