Nuestro sitio en e universo

Páginas: 3 (566 palabras) Publicado: 14 de enero de 2012
El nostre lloc a l’univers

El nostre lloc a l’univers


Yasmin Mungi
Tania Sager
Jordi Velasco
Camila García
Yasmin Mungi
Tania Sager
Jordi VelascoCamila García
La Terra és el tercer planeta en distància respecte el Sol, el més dens i el cinquè en mida dels vuit planetes del sistema solar. És també el més gran dels quatre planetesterrestres del sistema solar. De vegades s'anomena món o el planeta blau.
Hi habiten milions d'espècies, incloent els humans; i és l'únic astre on se sap que hi ha vida.
El planeta es va formarfa 4.540 milions d'anys.
La biosfera de la Terra ha alternat significativament l'atmosfera i altres condicions abiòtqiues, permetent la proliferació d'organismes aeròbics i la formació de la capad'ozó que, juntament amb el camp magnètic terrestre, bloqueja la radiació solar perjudicial.
Les propietats físiques de la Terra, així com la seva història geològica i òrbita, han permès que la vidapersisteixi durant aquest període. S'espera que el planeta pugui tenir vida durant com a mínim 500 milions d'anys més.

La terra que avui coneixem té un aspecte molt diferent del que tenia pocdesprés del seu naixement, fa uns 4.500 milions d'anys. Llavors era un conjunt de roques conglomerades de les qual l'interior es va escalfar i va fondre tot el planeta. Amb el temps l'escorça es vaassecar i es va tornar sòlida. En les parts més baixes es va acumular l'aigua mentre que, per sobre de l'escorça terrestre, es formava una capa de gasos, l'atmosfera. 

Aigua, terra i aire van començar ainteractuar de forma bastant violenta ja que, mentrestant, la lava rajava en abundància per múltiples esquerdes de l'escorça, que s'enriquia i transformava gràcies a tota aquesta activitat. 
Desprésd'un període inicial en què la Terra era una massa incandescent, les capes exteriors van començar a solidificar-se, però la calor procedent de l'interior les fonia de nou. Finalment, la temperatura...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Nuestro universo
  • nuestro universo
  • Nuestra universidad
  • Nuestro Universo
  • Mi universo nuestro universo
  • nuestra imagen del universo
  • EL UNIVERSO EN NUESTRAS MANOS
  • Nuestro Lugar En El Universo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS