ola me llamo noor

Páginas: 25 (6224 palabras) Publicado: 12 de junio de 2013

1. Explica el context històric de la literatura de la postguerra.
2. Explica situació de la literatura catalana.
3. Resumeix la narrativa de la postguerra.
4. Vida i obres de Mercè Rodoreda.
5. Vida i obres de Josep pla.
6. Vida i obres de Llorenç Villaronga.
7. Vida i obres de Pere Calders.
8. Vida i obres de Manuel de Pedrolo.
9. Defineix proposició posa exemples i les seves parts.10. Classificació de les proposicions subordinades.
11. Explica les formes de les proposicions subordinades.
12. Explica les funcions de les proposicions subordinades.
13. Analitza morfosintacticament:
La televisió ha anunciat que els professors faran vaga.
14. Analitza morfosintacticament:
La radio ha anunciat que els alumnes faran vaga.
15. Fes els exercicis del 13 fins al 19 de lapàgina 189.
16. Fes els exercicis del 13 fins al 19 de la pàgina 189.

1. Explica el context històric de la literatura de la postguerra.
La Guerra Civil espanyola va acabar l’any 1939 amb la victòria del general Franco. Es va instaurar aleshores un règim polític, el franquisme, que per a la cultura catalana va tenir un seguit de conseqüències: molts polítics i intel·lectuals catalans van haverd’exiliar-se, sobretot a França i a Amèrica; els qui es van quedar a Catalunya van patir, especialment en els primers anys de la postguerra , una dura repressió. Durant tot el franquisme s’organitzaven de manera clandestina a Catalunya grups polítics d’oposició que van lluitar en defensa de la cultura catalana.
2. Explica situació de la literatura catalana.
L’època inicial de la postguerrasignificà per a la literatura catalana la desaparició de publicacions periòdiques, d’institucions , d’editorials... a causa de la repressió franquista. No és fins a la segona meitat dels anys quaranta que la literatura catalana comença a recuperar, amb la publicació sobretot de poesia i de traduccions d’obres clàssiques.
L’activitat cultural dels exiliats també van ser importants.
3. Resumeix lanarrativa de la postguerra.
A partir de la primera meitat dels anys cinquanta , la novel·la i el conte van començar a recuperar la importància que havien tingut en els anys anteriors a la Guerra Civil. La represa del mercat editorial i l’establiment de premis literaris garantiren la continuïtat de la narrativa catalana de la mà d’autors que ja havien publicat alguna obra abans de la guerra ( MercèRodoreda ...) i van possibilitar l’aparició, al llarg dels anys seixanta, de nous novel·listes, com Manuel de Pedrolo.
Els narradors busquen maneres diferents de mostrar la realitat.
-Novel·la psicològica: se centra en l’anàlisi del món interior i la vida moral d’un personatge . La principal representant d’aquesta tendència és de Mercè Rodoreda.
-Novel·la realista: Utilitza un narrador queexplica els seus records de fets viscuts o un narrador més testimonial que denuncia la realitat del moment. Els seus representants són Llorenç Villalonga i Manuel de Pedrolo.
4. Vida i obres de Mercè Rodoreda.
Mercè Rodoreda està considerada com la narradora més important de la literatura catalana contemporània. Va néixer l’any 1908 a Barcelona, on va viure fins l’acabament de la Guerra Civil, el1939. Va començar col·laborant en diaris i revistes. Les primeres novel·les estan molt relacionades amb les seves experiències personals i amb la seva generació, com en el cas d’Aloma, publicada l’any 1938. Al final de la Guerra Civil va haver d’exiliar-se a França i posteriorment a Suïssa. Va morir a Girona a l’any 1983.
Les obres mes importants son: El carres de Camèlies, La meva Cristina ialtres contes, Quanta, quanta guerra.
5. Vida i obres de Josep pla.
Va néixer a Palafrugell l’any 1897. Sempre estigué vinculat a l’Empordà, terra que descriví en moltes de les seves obres . Va estudiar Dret a Barcelona i, abans de la Guerra Civil, col·laborà en diversos diaris i revistes . Després de la guerra es dedicà del tot a la redacció de la seva obra. Va morir l’any 1981 al Mas Pla...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ola K Ace La Llama Que Llama
  • ola me llamo frank
  • Ola como te llamas
  • ola me llamo tony
  • Ola Beba Como Tu Te Llamas
  • la llama de ola k ase
  • ola me llamo ralf
  • ola me llamo....

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS