Origen I Evoluci

Páginas: 3 (629 palabras) Publicado: 22 de marzo de 2015
ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L’
ÉSSER HUMÀ
Ferran Ibáñez Prat
Arnau Pons Botella

Evolució de la Vida
● Fa 3500 Ma: es va origina la vida a la Terra
● Fa 1400 Ma: va aparèixer la primera cèl·lula eucariota● Fa 700 Ma: va aparèixer el primer organisme
pluricel·lular
● Fa 500 Ma: aparició del regne vegetal
● Fa 450 Ma: aparició del regne animal
● Fa 70 Ma: aparició dels primers primats
● FA 30 Ma: començàel procés d’homanització

Teories sobre l’evolució
Són aquelles teories que proposen una
explicació sobre l’origen i evolució dels
animals.
Trobarem dues teories:
● Les fixistes
● Les evolucionistes Teories fixistes
● Fixisme: Diu que les espècies van ser creades tal i com són
ara.
● Creacionisme: Diu que l’origen de l’univers i de totes les
coses ha estat originat per un acte creador.
●Catastrofisme: Diu que les diverses variacions dels éssers
vius que han habitat a la Terra es deuen a un conjunt de
catàstrofes que ha sofert el planeta.

Teories evolucionistes
Defensen que l’evolució ésun fet, i que continua actuant avui en dia.
Diu que l’evolució és un procés lent i que s’ha produït en el transcurs del
temps, i cada espècies té el seu
origen en una altre espècie
anterior a ella. Darwin
Darwin va néixer l’any 1809 a Shresbury,
Anglaterra. El 1831 es va embarcar en el
Beagle, un vaixell que va donar la volta al món
en cinc anys.

Teoria Darwiniana
Quan va haver donat la voltaal món, Darwin va explicar els
mecanisme de l’evolució:
● Elevat nombre de descendents(lluita per la supervivència)
● Variabilitat en la descendència(variabilitat genètica)
● Selecció natural(lluitaper la supervivència)

Lamarck
Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet,
cavaller de Lamarck, va néixer l’1 d’agost de
1744. Va proposar un teoria sobre l’evolució
de la vida

Lamarckisme
La Teoria deLamarck es basa en el següent:
● Lamark va dir que si el medi canviava, els animals
també ho feien per tal d’adaptar-s’hi.
● Va dir que l’ús o desús dels òrgans, provocava un
desenvolupament o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evolució I Origen De L'Esser Huma
  • Origen De La Vida I Evolució
  • Origen i Evolució de l'espècie humana
  • Origen Evolució I Ús De La Bateria
  • Origen Y Evoluci N De La Microbiolog A
  • ORIGEN Y EVOLUCI N DEL UNIVERSO
  • El origen y la evoluci n de la escritura
  • Origen y evolucio de la contabolidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS