Patas Arriba

Páginas: 6 (1308 palabras) Publicado: 16 de abril de 2011
Accessoris de llit

Baranes: són protectors metàl.lics que es posen als costats del llits per evitar caigudes. Poden dur protectors per evitar els cops.
Arc de llit: Arc metàl.lic que evita el contacte de la roba de llit amb el pacient.

Suport de bossa d'orina:
Consisteix en dos ganxos amb els que s'aguanta el col.lector d’orina
Suport (peu) per a sèrum: tub metàl.lic d'alçada regulableamb dos penjadors per col.locar-hi les
ampolles. Poden ser portàtils o fixes.
Dispositius antiequí
Taulers de fusta, sacs de sorra, coixins, fèrules...
Eviten la caiguda endavant del peu, la flexió plantar o el peu pèndul.
També hi ha fèrules antirotació

Fusta de llit: per pacients amb lesions d’esquena, es col.loca davall el matalàs, inutilitzant les articulacions del llit. Trapezi enbase per moure’s al llit
Traccions: per fixar i immobilitzar
Coixí per elevar cames
Cunyes tope i reductor de llit perquè el pacient no es desplaci cap als peus del llit

Matalàs
És una peça de coixinet flexible que es col.loca sobre el llit.
S'utilitza per el descans dels pacients.
És diferent segons les necessitats del pacient, han de garantir el descans i la comoditat.
Està recobert d’unafunda impermeable per a protegir-lo de les eliminacions del pacient.

Característiques dels matalassos
Ells especiialliistes en descans han comprovat que ell matallàs òptiim per a descansar no ha de ser ni molt tou,, ni molt dur..
Hii ha variies causes que eviiten obteniir un son de qualliitat.. Una de elllles és lla pressiió que exerceiix lla superfííciie de descans sobre nostre cos,, fiinsell punt d''oblliigar-nos a canviiar de postura..
La adaptabilitat d''alguns materials (viiscoellàstiic) elliimiina lla pressió de la superfíície de descans sobre ell cos ii ens permet mantenir més temps lla fase òptima del descans,, però segons quins tipus de viscoelàstic poden iincrementar lla sensació de calor al lllit..
Es conveniient eviitar superfííciies de descans que provoquen llasensació d''encaixament..
En canvii,, ell materiiall escumat garanteiix ll''absènciia de callor en ell matalàs..
Gràcies alls avanços tecnològics els materials s''han desenvolupat per millorar lles condicions òptimes dell descans ii també iinclouen tractaments antiiàcars,, antibacteries ii antifongs..
Per tant,, a lla saniitat és mollt iimportant ll''ellecciió dells matallassos que s''usaran depenentde lles necessiitats dells paciients..

Tipus de matalàs

Matalàs de molles
És el més habitual en l’àmbit domiciliari.
Hi ha diferents tipus de molles de fil ferro
Poden estar en carcassa o en molles independents (només actuen les molles en contacte amb el cos).
Les molles estan recobertes d'unes capes de fibra a la que es pot afegir un placa d'espuma de poliuretà.
Avantatges:Durabilitat.
Elasticitat.
Gran nivell de transpiració.
Desavantatges:
Les molles van cedint amb el temps,enfonsant-se i quedant mes dures.
Hi proliferen els àcars

Matalàs d'espuma
Compost d’un material denominat poliuretà o polièster.
Es pot triar la densitat (15, 20, 25, 30) i l’alçada. Té distints relleus per adaptar-se a la forma del cos
Permet al pacient acomodar-se a la forma delmatalàs i beneficiar-se de la seva estructura i flexibilitat, reduint friccions sobre la pell.
Exerceix menor pressió sobre les prominències òssies. Degut a la seva comoditat redueix l‘insomni i també ajuda a les persones que pateixen fibromiàlgia.
Si està tallat en blocs dóna més comoditat
Avantatges:
Ideal per a persones amb sobrepès o problemes d’esquena
Apte per a persones que els hi agradadormir sobre una superfície tova.
Desavantatges:
Amb el temps s’enfonsa

Matalàs de làtex
Esta fet d’una resina d’un arbre: el cautxú .
S’adapta al cos de manera més uniforme que el matalàs de molles.
N'hi ha de tres tipus: sintètic, de mescla i natural. El més emprat té un 80% de cautxú i 20% de sintètic.
Avantatges:
Antial.lèrgic
Higiènic i transpirable (ideal per persones que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Patas arriba
  • Patas Arriba
  • Patas arriba
  • Pataas Arriba
  • Patas Arriba
  • Patas arriba
  • patas arriba
  • Patas Arriba

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS