Pedagogia social i "control social"

Páginas: 12 (2862 palabras) Publicado: 13 de abril de 2010
Pedagogia i “control social”: Una aproximació a les institucions de caràter total i les seves funcions ocultes de control social

Introducció

El següent assaig s’enfocarà dins el tema de Pedagogia Social i “control social” , concretament en l’actuació de les institucions de caràcter total en persones amb problemes de desadaptació social, i essent a la mateixa vegada dispositius de controlsocial.

La societat d’avui dia tenim interioritzats formes i tipus de “control social” generats i portats a terme per diferents agents socials, i és en aquest sentit on les institucions tenen molt a veure en aquesta funció.
És en aquest sentit que l’objectiu primordial de l’assaig és fer una aproximació i anàlisis de les institucions de caràcter total, que en la majoria de les ocasionsdarrere la funció d’atenció social mantenen una funció oculta de control social. El fet d’analitzar les actuacions de certes institucions ens permet observar males praxis, a la vegada que reflexionar sobre alternatives d’actuació que millorin la situació de certs col·lectius beneficiaris.
En tot assaig s’ha de plantejar una hipòtesi de treball que delimiti el procés d’investigació, és per aixòque la hipòtesi del següent assaig girarà entorn a: les institucions totals i de control social no són eficients en la reeducació de les persones amb problemes de desadaptació social.
S’intentarà donar coneixement sobre les institucions que formen l’estructura social de la societat, concretament sobre aquelles que tenen finalitats més socioeduatives i la seva corresponent evolució històrica.Centrant-nos en el col·lectiu de les persones amb desadaptació social podrem veure si realment les institucions que atenen al col·lectiu afavoreixen la seva reeducació e integració en la societat, o tan sols actuen com a dispositius de control social en els quals el càstig i la disciplina són els seus principals mecanismes d’actuació.

Aproximació a les institucions

“en l’ordre social no totpot ser regulable i el que no es regulat emergeix com a malestar".

Avui dia la societat és un conglomerat d’institucions. Des de la família fins a les escoles, el treball, l’església o bé les institucions de govern, entre altres, formen part de l’estructura social de la societat.

La paraula institució prové del verb instituir (establir o fundar) i està molt relacionada amb la Pedagogia.Les institucions són mecanismes d’ordre social, que segons S.Freud tenen dues finalitats: protegir a l’home contra la naturalesa i regular les relacions dels homes entre si.
Per tant l’autor ens fa veure que la comunitat necessita les institucions per organitzar un ordre i unes normes que permetin a l’home viure en societat, renunciant així a les seves pulsions i generant d’aquesta manera certaexclusió social d’aquells que no renuncien a un mateix.

És per això que podem dir que les institucions actuen com un patró de comportament amb un poder coercitiu, ja que aquestes proporcionen mecanismes i maneres de fer mitjançant els quals la conducta humana és modelada, pautada i per tant es veu obligada a seguir unes pautes que la societat considera desitjables. Malgrat tot, en moltesocasions no som conscients que les institucions transcendeixen les voluntats individuals ja que s’identifiquen com la imposició d’un propòsit considerat en principi com un bé social, i que per tant és “normal” per al grup.

Segons V. Nuñez, “cada institució és una configuració particular d’ hàbits i costums, de normatives i reglamentacions, de caràcter explícit o implícit, que la fa relativamentresistent als canvis però, a la seva vegada, immersa en ells” .

Contemplem diferents tipologies d’institucions: des d’aquelles més catalogades com a normes de comportament fins a institucions més palpables com són les polítiques, les socials o les religioses. Encara que no podem obviar que totes estan interelaciones entre si, ja que per exemple dins una institució com poden ser les de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pedagogia socialista
  • Pedagogía Social
  • Pedagogía Social
  • PEDAGOGIA SOCIAL
  • Pedagogia social
  • Pedagogia Social
  • Pedagogia social
  • Pedagogía Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS