Plan de comunicación uvic

Páginas: 34 (8293 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2010
Pla de mitjans per la UVIC

Universitat de Vic

3er PiRP-B

Vic, 26 de març de 2010

0. Briefing del anunciant: Realitzar un pla de mitjans per la UVIC

Client: Universitat de Vic

Target group: estudiants que acaben d’aprovar la selectivitat (target cuore), i estudiants que han finalitzat un grau superior.

Target indirecte: els pares imares d’aquests alumnes que influeixen en la decisió.

Ubicació geogràfica: Bàsicament residents a Catalunya, però també hi ha un nombre d’estudiants de les illes balears, de les Comunitat Valenciana, d’Aragó, País Basc, Galícia i Canàries.

Nivell econòmic: mitja-mitja i mitja-alta.

Timing: campanya des d’abril fins a Juny i d’Agost a Setembre.

Pressupost: 380.000 €

1. Contrabriefing:1. Aspectes del mercat: volum, valor i creixement:

Analitzant la piràmide d’edats d’aquest any a Catalunya observem que hi un petit decreixement en el nostre target grup Cuore respecte els anys anteriors. Fent una suma aproximada del target podem dir que tenim 100.000 possibles clients, i uns 3.000 clients potencials. A més a més, hi ha 1.000 clients potencials que provenen d’altrescomunitats autònomes.

[pic]

El mercat educatiu en el que es troba aquesta Universitat és molt competitiu i és molt important tenir un prestigi i un reconeixement per part de la societat. La UVic és una Universitat que té una forta competència per tres raons:

• La UVic és la única universitat de Catalunya que té dues fonts de finançament, per una banda hi ha les matrícules dels estudiants,i d’altra banda hi ha les subvencions de les administracions Públiques.

• És una universitat relativament jove, ja que funciona des de fa 12 anys, i no té un reconeixement per part de la societat catalana, exceptuant els ciutadans de la comarca d’osona.

• La situació geogràfica en la que es troba no és de les més bones ja que no hi ha un gran volum de població propera a launiversitat. Tot i així, està molt ben comunicada amb dues capitals de província, Girona i Barcelona, i amb la resta de poblacions de la comarca.

1.2 Característiques de la Universitat:

El funcionament de les inscripcions és igual al de la resta d’universitats públiques, per tant, al fer la inscripció pre-universitària a través d’Internet hi han les opcions que ofereix la UVIC. Per tant, podemdir que les altres universitats (privades) no són competència directa de la UVic, ja que el funcionament de les pre-inscripcions i les inscripcions són diferents.

L’altre factor que influencia en les pre-inscripcions són les ofertes de les carreres universitàries que ofereix cada universitat, i la UVic ofereix un nombre de 24 graus, 13 màsters i 7 programes de doctorat; estructurat en 5facultats: Facultat d’ Empresa i Comunicació, Facultat d’ Educació, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, Escola Politècnica Superior i Escola Universitària de ciències de la Salut.

La oferta de la UVic es diferencia de la resta d’universitats, ja que al tenir un funcionament diferent, permet ampliar o reduir el nombre de classes de cada carrera en funció del nombre d’inscripcions, iper aquest motiu la nota de tall és molt més baixa a la resta d’universitats; només hi ha 5 graus que la nota de tall és superior a 5.

1.3 Anàlisis DAFO

|Debilitats |Amenaces |
| ||
|Situació geogràfica |Hi ha moltes universitats públiques que ofereixen les mateixes |
|Poca presència del Públic Objectiu en la Comarca |carreres amb una matrícula més econòmica |
|Catalunya té un ampli nombre d’universitats públiques |La baixa presència del nostre Públic...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PLAN DE COMUNICACIÓN
  • Plan De Comunicacion.
  • Plan de comunicacion
  • Plan de comunicación
  • Plan de comunicacion
  • Plan de comunicación
  • PLAN DE COMUNICACIÓN
  • Plan De Comunicacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS