Plan docente Contaminación y analisis químico

Páginas: 3 (695 palabras) Publicado: 6 de mayo de 2013
PLA DOCENT ‘CONTAMINACIÓ I ANÀLISI QUÍMIC’


1. DADES GENERALS DE L’ASSIGNATURA

Codi: 361542
Titulació: Grau en Ciències Ambientals
Curs acadèmic: 2012-2013
Tipus d’assignatura: ObligatòriaImpartició: Primer semestre
Departament responsable: Enginyeria Química (contaminació) i Química Analitica (Anàlisi Químic)
Horari: DL, DM, DJ 11:00-12:00. DX alternatius (SEMINARIS) 11:00-13:002. HORES PRESENCIALS

Activitat Hores setmanals Setmanes Total
Teoria 3 10 30
Teorico-pràctica 3 4 12
Seminari 2 4 8


3. COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN

CGU Capacitat creativa iemprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
CGT Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problemaambiental.
CET Coneixement dels contaminants ambientals, de les tècniques d'anàlisi i quantificació en diferents matrius (residus, terra, aigua, aire...).
CET Conèixer les tecnologies aplicades al'ambient.


4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE

— Introduir els futurs professionals del medi ambient al camp de la contaminació.
— Interpretar fenòmens de canvi de concentració.
— Adquirir la basemetodològica i instrumental necessària per analitzar, vigilar i controlar els contaminants


5. TEMARI

Blocs temàtics:

6. METODOLOGIA

L’assignatura s’imparteix a través de:
—Classes expositives dialogades amb la utilització de mètodes audiovisuals.
— Classes de problemes amb participació d’alumnes.
— Seminaris amb activitats dirigides (per exemple, estudi de casos).Durant el curs, l'eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrums, etc...) serà el dossier de l'assignatura al campus virtual de la Universitat de Barcelona (Moodle). En aquest dossier es tindràaccés al material docent del curs.7. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

Avaluació continuada

A final de semestre es fa una prova escrita global (prova de síntesi) que constitueix un 60 % de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan docente
  • Contaminacion quimica
  • CONTAMINACION QUIMICA
  • contaminacion quimica
  • Contaminacion quimica
  • CONTAMINACION QUIMICA
  • Analisis docente
  • Analisis el estado docente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS