Platón

Páginas: 8 (1904 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
La seva filosofia és un 1r intent de sistematitzar en un únic cos tots els àmbits de la reflexió humana: la realitat, coneixement, antropologia, ètica, i sobretot política.
1) LA TEORIA POLÍTICA
Va ser una de les seves preocupacions. Plató voldria hagut participar en la vida política d’Atenes, ho va intentar 3 vegades però va fracassar.
En la seva anàlisi de l’Atenes socràtica, va trobar 2defectes importants: La incopetència i ignorància dels polítics i els interessos dels grups sobre les necessitats de l’Estat.
Això va causar l’allunyament de Plató de la pràctica política per centrar-se en la reflexió teòrica sobre la millor manera d’organitzar la polis.
Tots els seus esforços es dirigeixen a projectar una reforma política. Considera que tant la democràcia com la tirania són causadels mals d’Atenes, mals que són conseqüència del relativisme i escepticisme dels sofistes.
a) Organització social i justícia
Plató considera la República com 1 concepció de l’organització social i política ideal.
Plató es pregunta quin és l’origen de la ciutat. La ciutat sorgeix per satisfer les necessitats complexes de l’home perquè ningú pugui satisfer-les només per ell mateix. Elrepartiment del treball es troba a la base de tota la ciutat.
Les necessitats humanes bàsiques són l’aliment, l’habitació i el vestir. Cal, doncs, que hi hagi pagesos i artesans. Apareix el comerç i el diner i sorgeixen altres necessitats.
En aquest context, Plató exposa el tema central del diàleg: l’organització política ideal i l’educació dels diversos tipus de ciutadans.
Les tesis principals de lateoria política són dos:
* El govern ha de ser 1 art que estigui basat en el coneixement veritable.
* La societat és una mútua satisfacció de necessitats entre membres.

* La divisió platònica de la societat
Aquestes 2 tesis el porten al plantejament d’una organització tancada de la societat basada en 3 grups:
-Productors: Pagesos, artesans i comerciants, en la que domina la part del’ànima concupiscible i lis correspon la virtut de la temprança.
-Guardians: Guerrers, els que vetllen per la seguretat dels seus conciutadans (classes socials). Els hi correspon la virtut de la valentia i la part de l’ànima que domina és la irascible.
-Governants: Filòsofs, la part de l’ànima que domina és la racional i la seva virtut és la prudència. Plató diu que no podran tenir ni família nipropietats, així s’eviten 3 mals:
-Corrupció: El que mana fa les coses mal fetes.
- Nepotisme: Temes familiars.
-Tràfic influències: En les relacions.
Aquestes 3 virtuts són harmonitzades per la justícia, la qual regula les relacions entre els individus en l’estat, així com la relació harmònica de les parts de l’ànima en l’individu.
b) La formació dels guardians igovernants
* L’educació dels guardians
Han de tenir un règim especial de vida: s’allotjaran separats de la resta de ciutadans, no tindran riqueses pròpies, ni habitatge provat, ni dones de matrimoni monogàmic permanent. Quan s’uneixi amb les dones seran de la seva mateixa classe i es controlarà la descendència fent que els individus del grup millorin des del punt de vista biològic. S’evitarà quetinguin descendència els més febles i defectuosos. Els no tenir res propi, farà que estiguin en millors condicions per complir el seu paper de servidors exclusius dels interessos de la república.
* L’educació dels governants
Procedeixen de la classe dels guardians o guerrers. Són seleccionats entre els millors i els més savis.
Plató estableix una relació entre saber i dret i fins i tot deure,de governar. La classe governant és una espècie d’aristocràcia basada en la capacitat intel·lectual i en la preparació científica.
El filòsof- governant ha de practicar la dialèctica. Però com pas previ a l’estudi de la dialèctica ha d’estudiar les ciències que Plató considera fonamentals: gimnàstica, música, càlcul, aritmètica, geometria i astronomia. Aquestes ciències conduiran l’ànima...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • platon

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS